Seniorenwoning?

Nee joh, ik ben pas 80; dat komt wel als ik oud ben

Ons wonen

Voor al uw vragen én ideeën over hoe je als oudere wil wonen

Weet u al hoe uw woontoekomst eruitziet? Voor inspiratie, met vragen, goede ideeën, of voor een duwtje in de goede richting kunt u als (kader)lid van KBO-Brabant terecht bij de projectgroep Ons Wonen.

Nu we allemaal langer thuis wonen is het belangrijk na te denken over vragen als: is mijn woning geschikt om tot op hoge leeftijd in te wonen; moet ik mijn woning daarvoor aanpassen of kan ik beter verhuizen naar een geschikte woning; zijn er voorzieningen in de buurt; kan ik een beroep doen op mensen in mijn directe omgeving als ik niet alles (meer) zelf kan?

Goede voorbereiding
In onze provincie is, net als in de rest van Nederland, een groot tekort aan woningen waar ouderen de rest van hun leven kunnen blijven wonen. Uit onderzoek blijkt dat veel ouderen het moeilijk vinden zich voor te bereiden op hun woon- en zorgtoekomst. Dat is jammer, want goede en tijdige voorbereiding is het halve werk. Als u weet wat de mogelijkheden zijn en welke stappen nodig zijn, bent u beter toegerust. Bovendien: hoe meer u zelf de regie pakt, des te beter uw woonsituatie ook in de toekomst bij uw eigen wensen past.

Bewustwording
De initiatieven die er al zijn, laten zien dat senioren zelf veel invloed kunnen uitoefenen op hun woon- en zorgtoekomst, maar vaak hebben ze daarbij wel enige ondersteuning nodig. Met de projectgroep Ons Wonen willen we kennis over dit soort initiatieven ophalen en delen. We willen bewustwording over dit onderwerp aanwakkeren, mensen met ideeën en initiatieven op weg helpen: met informatie of door ze in contact te brengen met andere partijen in hun dorp of wijk. Ook willen we een aanjager zijn voor verantwoordelijke organisaties om meer projecten met senioren op te zetten en uit te voeren.

Door het jaar heen worden er in samenwerking met onze lokale seniorenverneigingen vele lokale bijeenkomsten georganiseerd om mensen bewust te maken van de noodzaak bijtijds na te denken over toekomstig wonen. Actuele ontwikkelingen en mogelijkheden komen ter sprake. Lokale partijen, zoals woningcorporaties en zorginstellingen worden betrokken. De lokale wethouder wordt uitgenodigd. Soms gaat er een woonwensen-onderzoek aan de bijeenkomst vooraf.

Meer informatie?
Els van Daal
evandaal@kbo-brabant.nl
(073) 644 40 66