Ons Wlz-team

Team van adviseurs geeft financieel advies op maat

De afkorting Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Deze wet is bedoeld voor mensen die continue zorg nodig hebben, thuis of in een Wlz-instelling zoals een verpleeghuis, instelling voor mensen met een handicap of een ggz-instelling.

Opname in een Wlz-instelling heeft veel voeten in de aarde. Er moet van alles geregeld worden, onder meer op financieel gebied. Op initiatief van Theo van Hamond is een team van Wlz-adviseurs samengesteld om KBO-leden te helpen goede financiële keuzes te maken als zij te maken krijgen met de Wlz.

Hoge of lage AOW
Wie in een verpleeghuis terechtkomt, betaalt aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor) een eigen bijdrage. De hoogte daarvan is afhankelijk van inkomen en vermogen. Voor alleenstaanden is de situatie helder, maar bij stellen ontbreekt die duidelijkheid. Als een van de partners naar een verpleeghuis verhuist, krijgt het stel binnen een maand een formulier van de Sociale Verzekeringsbank op de deurmat. Daarop moeten ze aangeven of ze vanaf de opname in de Wlz-instelling, kiezen voor een gehuwde of een alleenstaande AOW. De alleenstaande AOW is voor beide partners bruto zo’n 5.000 euro hoger dan de gehuwde AOW. Het lijkt gunstig om dan te kiezen voor de alleenstaande AOW, maar dat is zeker niet altijd het geval.

Omdat situaties zo verschillend zijn, is het belangrijk dat mensen advies op maat krijgen. En daar kan ons Wlz-team bij helpen!

Meer informatie?
Wilt u Wlz-advies op maat?
Neem dan contact op met KBO-Brabant, telefoon: 073 – 644 40 66.

Presentatie: Organisatie van de ouderenzorg en de financiële impact daarvan
Wilt u als Afdeling of Kring een lezing aanvragen over dit onderwerp, verzorgd door een van de Wlz-adviseurs van KBO-Brabant? Neem ook dan contact op met KBO-Brabant, telefoon: 073 – 644 40 66.