20 maart 2024

1.000 lokale bijeenkomsten!

Senioren zelf aan zet; praat vandaag over morgen

Provinciale KBO’s van het Senioren Netwerk Nederland gaan dit en volgend jaar zo’n 1.000 lokale bijeenkomsten op wijk- en dorpsniveau organiseren voor leden en niet-leden onder het motto: ‘Senioren zelf aan zet; praat vandaag over morgen’. Het ambitieuze project wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Doel is om samen met de lokale KBO-Afdelingen in Brabant, Limburg, Overijssel en Zeeland de samenredzaamheid van senioren te vergroten en te komen tot woon/zorg-initiatieven die aansluiten op de lokale behoeften en mogelijkheden.

Senioren willen graag in hun vertrouwde omgeving blijven wonen, hun zelfstandigheid zoveel mogelijk behouden, naar elkaar omzien, maar ook zorg krijgen als dat nodig is.

In de praktijk blijken ze echter vaak niet goed voorbereid op verminderde vitaliteit en gezondheid als gevolg van het verouderingsproces. Ook hebben veel senioren nog verwachtingen van de zorg die nu al niet waargemaakt kunnen worden en dan moet het hoogtepunt van de vergrijzing nog komen. Door de vergrijzing groeit de vraag naar zorg, maar door personeelstekort daalt het aanbod. Het uitstellen van beslissingen over hun eigen woon/zorg-toekomst en pas iets gaan ondernemen als het feitelijk te laat is, leidt ertoe dat senioren de regie verliezen die ze zo graag wilden behouden.

Om wonen, zorg en welzijn nu en in de toekomst goed vorm te kunnen blijven geven, is een krachtenbundeling van seniorenverenigingen, gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties nodig. De seniorenverenigingen KBO-Brabant, KBO Limburg, KBO-Overijssel en KBO Zeeland nemen in hun provincies daartoe nu het initiatief met dit project. Van vergrijzingsangst naar samenredzaamheid is onze gezamenlijke opdracht.

Voor meer informatie over ‘Senioren zelf aan zet; praat vandaag over morgen’ kunt u contact opnemen met projectleider Corrie van Brenk via info@seniorennetwerknederland.nl.