25 juni 2024

Valpreventie moet prioriteit minister worden

Valongelukken bij ouderen veroorzaken onnoemelijk veel persoonlijk leed en kosten de gemeenschap meer dan 1 miljard euro per jaar. Helaas hapert de valpreventieketen nog. KBO-Brabant vindt dat de nieuwe minister van VWS de hobbels in de keten van valpreventie met hoge prioriteit moet wegnemen.

De urgentie om met valpreventie aan de slag te gaan is groot. Elke vier minuten belandt een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een valongeval. Dit is slechts 10 procent van het totaal aantal valongevallen van ouderen. Een valongeval heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven.

Verhoogd valrisico
Naar schatting 67 procent van de 65-plussers die na een valincident op de spoedeisende hulp kwam, had al een verhoogd valrisico. Door het volgen van een effectief valpreventieprogramma neemt het risico op een valongeval met 25 procent af.

Hobbels wegnemen
“Valpreventie is hard nodig, maar bewezen valpreventieprogramma’s worden onvoldoende aangeboden, waardoor valpreventie onvoldoende op gang komt”, stelt Leo Bisschops, voorzitter van KBO-Brabant. “De nieuwe minister van VWS moet haar doorzettingsmacht gebruiken om hobbels in de keten van valpreventie weg te nemen. Dit moet in de top vijf van haar prioriteitenlijstje staan.”

Absolute noodzaak
Vooral gemeenten, maar ook zorgverzekeraars zijn aan zet om 65-plussers valpreventie aan te bieden”, vervolgt Leo Bisschops. “Hiervoor zijn door het kabinet Rutte IV middelen beschikbaar gesteld. Gemeenten moeten een ketenaanpak valpreventie opzetten: van opsporing van valrisico tot en met de inzet van bewezen valpreventieprogramma’s. Er zijn echter veel hobbels waardoor 65-plussers de effectieve valpreventieprogramma’s niet aangeboden krijgen en er geen passende zorg geboden wordt. Mede met het oog op de toenemende druk op de ouderenzorg is het voorkómen van valongevallen een absolute maatschappelijke noodzaak!”

Relevante artikelen:

Brabants Dagblad: Zeventien doden per dag door valpartijen: toch doen gemeentes te weinig om ouderen met training te helpen

Brabants Dagblad: Elke 4 minuten komt een gewonde 65-plusser op de spoedhulp dit kun je doen om vallen te voorkomen