22 januari 2024

Adviezen aan kabinet voor een gezonder Nederland

KBO-Brabant heeft samen met artsenfederatie KNMG en ruim vijftig andere partijen input geleverd bij informateur Plasterk voor het nieuwe regeerakkoord. De coalitie van organisaties binnen en buiten de zorg wil dat de volgende stap wordt gezet naar een gezonder Nederland.

Vorig jaar februari deed KBO-Brabant (als onderdeel van Senioren Netwerk Nederland) met KNMG en de andere partijen ook al een krachtig appèl op de politiek. Nu, in de aanloopfase naar een nieuwe regering, bundelen de organisaties hun krachten opnieuw. Om een gezonder Nederland te bewerkstelligen zijn doordachte keuzes en een gebalanceerd pakket aan maatregelen nodig, zowel op korte als op lange termijn, stellen de partijen. Zij schotelen de toekomstige regeringspartijen de meest urgente en kansrijke maatregelen voor waar het nieuwe kabinet mee aan de slag moet. Het gaat bijvoorbeeld om financiële bestaanszekerheid en financiering van preventie.

Financiële bestaanszekerheid

De coalitie van vertegenwoordigers van binnen en buiten de zorg onder aanvoering van de KNMG komt met voorstellen die het meest urgent en tevens het meest kansrijk zijn. Financiële bestaanszekerheid wordt door de partijen als topprioriteit bestempeld. Dat betekent dat de overheid onder meer moet zorgen dat het sociaal minimum voldoende is om van te leven en dat er een toegankelijk, betrouwbaar en voorspelbaar systeem voor sociale zekerheid is.

Gezondheidsbevordering en preventie

De partijen adviseren het aanstaande kabinet om de schotten uit de financieringsstromen te halen, zodat de hele gezondheidszorg financieel profiteert van preventiemaatregelen. Preventie is een hoofdzaak: er moet een regeringscommissaris Preventie en gezondheid worden aangesteld. Ook is een investering nodig van vijf miljard euro in gezondheidsbevordering en preventie.

Sterke basis in de wijk

De grote coalitie – waartoe naast KBO-Brabant en artsenfederatie KMG onder meer ook het Erasmus MC, GGD GHOR Nederland, ActiZ, KWF, VNG en zorgverzekeraars behoren – legt nadruk op een sterke basis in de wijk. In buurten en wijken zouden brede centra opgezet moeten worden waarin zowel professionals uit het sociaal domein als uit de gezondheidszorg werkzaam zijn. Om de behoeften van patiënten en cliënten gezamenlijk aan te pakken dienen integrale zorgmodellen opgezet te worden, waarbij sociale diensten en welzijnsorganisaties enerzijds en gezondheidszorginstellingen anderzijds samenwerken, vinden de vijftig partijen.