22 februari 2023

Bezwarenboek aangeboden door SNN

Foto: Hans Kouwenhoven/Eerste Kamer

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op dinsdag 21 februari 2023 een ‘bezwarenboek’ in ontvangst genomen waarin werknemers en gepensioneerden hun zorgen uiten over de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Deze wet wordt de komende maanden behandeld door de Eerste Kamer.

Het bezwarenboek werd aangeboden door Senioren Netwerk Nederland en in ontvangst genomen door Mei Li Vos (PvdA), voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).