24 januari 2023

Contributie KBO-Brabant retour

Als u aanvullend verzekerd bent vanuit een van de collectiviteitsverzekeringen via KBO-Brabant: bij VGZ of CZ, dan kunt u uw lidmaatschapsgeld van KBO-Brabant terug krijgen, tot maximaal 25 euro per jaar. U kunt uw betalings- en lidmaatschapsbewijs aanvragen door het invullen van een formulier op www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel. Dit bewijs kunt u indienen bij VGZ of CZ, op dezelfde manier als u dat gewoonlijk doet met uw facturen voor zorgkosten.

Zijn u en uw partner beiden lid van KBO-Brabant? Dien het lidmaatschapsbewijs dan voor beiden apart in.