20 november 2023

Coronaprik nog tot en met 22 december

Nog tot en met 22 december a.s. kunnen mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona een coronavaccinatie halen.

60-plussers lopen meer kans (zwaar) ziek te worden van corona. Het coronavirus is er namelijk nog steeds en kan ook weer opleven. Een coronaprik brengt de bescherming weer op peil. De vaccinatie beschermt tegen ziekenhuisopname en verkleint de kans op ernstig ziek worden of op overlijden door corona.

Best beschikbare bescherming

Ouderen die dit najaar nog geen coronaprik hebben gehaald, kunnen dat tot en met 22 december 2023 alsnog doen bij de GGD. Daarna blijft de coronaprik alleen nog beschikbaar voor zwangere vrouwen en mensen die worden doorverwezen door een arts. De coronaprik wordt gegeven met het meest actueel beschikbare vaccin. Dit zogeheten XBB-vaccin kent de best beschikbare bescherming tegen de huidige varianten van het coronavirus. Een afspraak maken voor de kosteloze coronaprik kan op planjeprik.nl of per telefoon via 0800 7070.

Thuis prikken

Wie niet zelf of met hulp van anderen naar een GGD-priklocatie kan gaan door een ernstige ziekte of beperking, kan bellen met de GGD op nummer 0800-2077. Een afspraak voor een vaccinatie aan huis maken kan tot en met 8 december 2023. Een medewerker van de GGD kijkt samen met u naar een oplossing en bespreekt of u eventueel thuis geprikt kunt worden.

Bescherm uzelf en anderen

Hoewel u met de coronaprik beter beschermd bent tegen ziekenhuisopname of overlijden door corona, kunt u ook na de prik nog steeds besmet raken met het coronavirus. U loopt dan risico op langdurige klachten (post-covid). Daarom blijft het voor iedereen belangrijk om de adviezen ter voorkoming van luchtweginfecties te volgen. Zo beschermt u mensen met een kwetsbare gezondheid en uzelf.

Heeft u klachten die passen bij luchtweginfecties, zoals hoesten, niezen, keelpijn en een loop- of snotneus?
• Blijf dan thuis als u ziek bent.
• Bent u nog werkzaam? Overleg dan bij lichte klachten met uw werkgever of u thuis kunt werken.
• Vermijd bij klachten fysiek contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie. Als fysiek contact toch nodig is, bijvoorbeeld bij mantelzorg, draag dan een mondkapje.
• Hoest en nies in uw ellenboog en was vaak en goed uw handen met water en zeep, ook als u geen klachten heeft.
• Zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes.