24 november 2023

Dag van de specialist ouderengeneeskunde

Vandaag worden voor de tweede maal de specialisten ouderengeneeskunde in de schijnwerper gezet tijdens de Dag van de specialist ouderengeneeskunde. In 2022 werd deze dag gelanceerd, met als doel jaarlijks op 24 november aandacht te vragen voor het belangrijke werk van deze dokteren.

De Dag van de specialist ouderengeneeskunde is een initiatief van beroepsvereniging Verenso, die zich inzet voor de best passende medische zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met een complexe zorgvraag, ongeacht waar zij verblijven. Ouderengeneeskunde is het specialisme van de toekomst, stelt Verenso-voorzitter Jacqueline de Groot. “Vanwege de dubbele vergrijzing zijn specialisten ouderengeneeskunde van groot belang om ook in de nabije toekomst goede behandeling te kunnen blijven bieden aan kwetsbare ouderen in Nederland. Ze verdienen daarom zeker wat extra aandacht.”

Onbekend maakt onbemind

“Het is belangrijk dat breed bekend is wat een specialist ouderengeneeskunde is en doet”, vindt Tweede Kamerlid Jacqueline van den Hil, “want onbekend maakt onbemind. Het is bovendien zeer belangrijk voor de maatschappij dat er meer specialisten ouderengeneeskunde komen om kwetsbare ouderen – nu en in de toekomst – goede zorg te kunnen bieden.” Van den Hil is zelf werkzaam geweest in de ouderenzorg en heeft daar de enorme meerwaarde van de specialist ouderengeneeskunde ervaren. Het idee om deze speciale dag in het leven te roepen kwam van haar.

Jaarlijks terugkerend

De dag van de specialist ouderengeneeskunde is een jaarlijks terugkerend fenomeen op 24 november. “Behandeling van kwetsbare ouderen moet een duidelijke plaats op de agenda hebben én houden”, vindt Jacqueline de Groot.

1.800 specialisten

Er zijn momenteel ruim 1.800 specialisten ouderengeneeskunde in Nederland. Zij dragen bij aan de kwaliteit van leven én de zelfredzaamheid en autonomie van kwetsbare ouderen. Daarbij kijkt de specialist ouderengeneeskunde niet alleen naar het ziektebeeld, maar ook naar de gevolgen daarvan in het dagelijks leven. Dit doet hij of zij samen met een multidisciplinair team. Specialisten ouderengeneeskunde hebben na hun basisopleiding geneeskunde een driejarige specialisatie ouderengeneeskunde afgerond.