4 juli 2023

Diploma Wmo-cliëntondersteuners

Vijftien onafhankelijke Wmo-cliëntondersteuners gecertificeerd

Mensen die huishoudelijke zorg, dagbesteding of hulpmiddelen nodig hebben, kunnen daarvoor aankloppen bij de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Maar zij hoeven dat traject niet alleen in te gaan, want via de KBO-Afdeling bij hen in de buurt kunnen zij een beroep doen op één van de 200 vrijwillige en onafhankelijke Wmo-cliëntondersteuners van KBO-Brabant. KBO-Brabant heeft een fijnmazig netwerk van lokale seniorenverenigingen en opgeleide vrijwilligers die 50-plussers helpen bij het langer thuis wonen, waaronder belastinginvulhulpen, ouderenadviseurs, thuisadministrateurs. De Wmo-cliëntondersteuners helpen graag met de Wmo-aanvraag.

Op 3 juli zijn vijftien nieuwe Wmo-cliëntondersteuners gecertificeerd door KBO-Brabant. Juristen Bert van ’t Laar en Fleur van der Meer van de juridische helpdesk hebben de opleiding verzorgd. Gastdocenten waren Hans van Dijk, Wmo-cliëntondersteuner in Gemert-Bakel, en Annemarie Hector, kwaliteitsmedewerker Wmo in Etten-Leur.

Momenteel zijn de wachtlijsten bij de gemeenten voor zorg en ondersteuning thuis aan de orde van de dag. De gemeente behoort binnen zes weken na melding van een cliënt een onderzoek op grond van de Wmo uit te voeren. In veel situaties wordt deze termijn overschreden. Cliënten kunnen een beroep doen op de Wmo-cliëntondersteuners van KBO-Brabant om te bekijken wat zij hieraan kunnen doen. De Wmo-cliëntondersteuners weten de weg en kunnen zo nodig de juridische helpdesk van KBO-Brabant raadplegen. De juridische helpdesk geeft advies en dient eventueel een bezwaarschrift in bij de gemeente.

De kersverse Wmo-cliëntondersteuners hebben een intensieve training achter de rug. Zij volgden vier trainingsmiddagen en maakten veel huiswerkopdrachten. Zij zijn hierdoor goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

Cursist Jan Baartmans uit West Maas en Waal is enthousiast over de cursus: ‘Het was een stevige training. Uitdagend vanwege het onvermijdelijke ambtelijke en juridische taalgebruik. Het vele huiswerk was soms lekker pittig. Zeer nuttig was ook de aandacht voor de regelgeving in de eigen gemeenten.’

Cursusleider Bert van ’t Laar (oud-bestuursrechter): ‘Ik ben onder de indruk van de kwaliteit van de opgeleide cliëntondersteuners. Veel mensen hebben hun sporen verdiend in het maatschappelijk leven en hiermee een goede basis om zich de complexe stof eigen te maken.’

De Wmo-cliëntondersteuning van KBO-Brabant is onafhankelijk. De Wmo-cliëntondersteuner staat naast de cliënt, denkt mee over zorg en ondersteuning en kan senioren helpen met informatie, advies en voorlichting en verheldert de hulpvraag. Het ontlast de cliënt omdat er iemand meekijkt die weet welke wetten en regels er gelden, zeker bij complexe vragen. Het doel van Wmo-cliëntondersteuning is de zelfredzaamheid en participatie van mensen te versterken.