28 april 2022

Energietoeslag 2022!

In veel gemeenten kunnen huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum vanaf 1 mei de energietoeslag aanvragen. Toeslagen zoals zorg- en huurtoeslag tellen niet mee als inkomen!

Een deel van de beoogde doelgroep hoeft de energietoeslag echter niet zelf aan te vragen; u krijgt het bedrag automatisch uitgekeerd of u krijgt een bericht van uw Gemeente met een verzoek om extra informatie te verstrekken als u:

  • een uitkering ontvangt van de gemeente, bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ of Bbz;
  • in 2022 gebruik maakt van de Meedoenregeling;
  • een AIO-uitkering krijgt van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Indien u niet behoort tot de doelgroep die het bedrag automatisch uitgekeerd krijgt, maar uw inkomen is toch 120% van het sociaal minimum of lager (zie de tabel hieronder), dan moet u zelf de aanvraag doen bij uw Gemeente. Raadpleeg hiervoor de website van de Gemeente waar u woonachtig bent. De grens van 120% van het sociaal minimum betekent dat u slechts een klein aanvullend pensioen heeft bovenop uw AOW. Is uw aanvullend pensioen hoger, dan vervalt uw recht op de energietoeslag.

Omdat niet elke gemeente op dezelfde wijze omgaat met ‘grensgevallen’, adviseren wij u om de aanvraag sowieso te doen bij een inkomen rond 120% van het sociaal minimum. Houd echter rekening met een afwijzing als uw inkomen de norm overschrijdt.