17 mei 2022

Energietoeslag mislopen

Duizenden gepensioneerden dreigen energietoeslag mis te lopen. KBO-Brabant roept gemeenteraden op in te grijpen.

Wij waarschuwen al weken voor problemen in de uitvoering van de eenmalige energietoeslag van 800 euro door gemeenten. Een voor gepensioneerden relevante aftrekpost wordt tot op heden grootschalig genegeerd.

Stimulansz, de kennis- en adviespartner van gemeenten en tevens opsteller van de “Handreiking eenmalige energietoeslag” heeft bevestigd dat gemeenten voor mensen met inkomen uit pensioen een bedrag van 21,50 euro per maand (258 euro per jaar) voor alleenstaanden en 43 euro per maand (516 euro per jaar) voor gehuwden in mindering mogen brengen bij de bepaling van hun inkomen voor de energietoeslag. Volgens Stimulansz is een en ander geregeld in de Participatiewet artikel 33 lid 5.

De gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren hebben toegezegd de ‘pensioen aftrekpost’ te zullen toepassen in de uitvoering van de energietoeslag. Dit is bevestigd door Sandy Bombay, juridisch kwaliteitsmedewerker van deze Peelgemeenten.

Hoewel de hiermee gemoeide uitgaven voor gemeenten budgettair neutraal zijn omdat het rijk deze volledig compenseert, zijn er bij KBO-Brabant nog geen andere gemeenten bekend die de ‘pensioen aftrekpost’ toestaan bij aanvragen van de energietoeslag. Ook valt op dat de aftrekpost voor gepensioneerden ontbreekt in de voorlichting van gemeenten. Hierdoor zullen duizenden gepensioneerden de toeslag van 800 euro waar ze recht op hebben mislopen.

KBO-Brabant roept gemeenteraden daarom op in te grijpen.

 

Handreiking Energietoeslag voor gemeenten. Zie met name pagina 8:
https://www.stimulansz.nl/energietoeslag-2022-handreiking-en-modelteksten-energietoeslag/

Zie ook: artikel 33 PW lid 5
https://maxius.nl/participatiewet/artikel33