20 februari 2024

Financiering voor woonoplossingen senioren

KBO-Brabant betreurt dat de Rijksoverheid stopt of is gestopt met het bieden van financiële regelingen voor woonoplossingen. Eén derde van de gewenste 900.000 nieuwe woningen moet geschikt zijn voor senioren. De stimuleringsmaatregelen van de Rijksoverheid versnellen dit proces.

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (tot 4 april 2024)
De Stimuleringsmaatregel Wonen en Zorg van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stopt per 4 april 2024. Deze maatregel is bedoeld voor mensen die kleinschalige innovatieve woonvormen voor 55-plussers willen realiseren. De regeling werd per april 2019 in het leven geroepen voor een periode van vijf jaar, maar komt nu aan het einde van deze reguliere termijn. KBO-Brabant betreurt het dat er nog geen besluit over een mogelijk vervolg van deze regeling is genomen.

Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimte (tot najaar 2023)
De Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimte is gestopt. Dit heeft 195 extra ontmoetingsruimten in Nederland opgeleverd. In Noord-Brabant gaat het om 30 extra ontmoetingsruimten. Senioren vinden het fijn om in een woonvorm te wonen waar het gemakkelijk is anderen te ontmoeten en elkaar te ondersteunen. Wij hopen dat de regeling weer snel van kracht wordt en dat burgerinitiatieven, woningcorporaties, zorginstellingen en marktpartijen weer ontmoetingsruimten kunnen bouwen.

Nog wel van kracht zijn:

Subsidieregeling intergenerationeel wonen
Het ministerie van VWS heeft een stimuleringsregeling in het leven geroepen om de cohesie en sociale interactie tussen generaties te vergroten in woonvoorzieningen waar overwegend ouderen wonen.

Subsidie voor collectieve wooninitiatieven
De Provincie Noord-Brabant heeft een subsidie voor mensen die samen met anderen woningen willen bouwen en er daarna zelf gaan wonen. Er is een budget van € 600.000,- beschikbaar voor de oprichting van een initiatief, het doen van onderzoek naar de haalbaarheid van het woningbouwproject, en de benodigde project- en procesbegeleiding. Initiatieven waarvan de haalbaarheid is aangetoond, en waaraan de gemeente medewerking heeft toegezegd, kunnen een beroep doen op een renteloze lening voor het (voor)financieren van de ontwikkelkosten (kosten architect, adviseurs, enzovoorts), inclusief de benodigde project- en procesbegeleiding.

Gemeenten
Sommige gemeenten voeren een stimuleringslening Langer Thuis van SVn. Dit is vergelijkbaar met een Starterslening. U kunt hiermee zo lang mogelijk wonen in uw eigen huis in de fijne wijk waar u iedereen kent. Soms is het nodig om uw woning daarvoor aan te passen. Aanpassingen die ervoor zorgen dat u comfortabel en veilig woont. Nu en in de toekomst. Denk hierbij aan:
• een badkamer voorzien van alle gemakken;
• de slaapkamer verplaatsen naar de begane grond;
• een traplift;
• of andere maatregelen waardoor u langer en veilig thuis kan wonen.
Met de leningen van SVn financiert u deze aanpassingen aan uw woning. Op deze manier blijft u net zo lang in uw woning wonen als u wilt. Kijk op de site van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) of uw gemeente een Langer Thuis Wonen-lening biedt.

Samen Zelfbouwen
Bent u van plan om samen met een groep ouderen een CPO-project te starten? Of bent u al bezig, maar heeft u vragen over Samen Zelfbouwen? Rabobank Oost-Brabant helpt mensen op weg (echter alleen gegadigden die in het werkgebied wonen).

De bank doet dat met:
• Deskundig advies via de CPO-desk
De CPO-desk is het aanspreekpunt voor alle CPO-projecten in de regio. De gespecialiseerde adviseurs helpen mensen verder met hun kennis, kunde en hun netwerk.
• Rabo Ontwikkelbijdrage voor Collectieve Woonvormen
Voordat CPO-plannen definitief zijn, moet er al veel tijd en geld geïnvesteerd worden. Om CPO-projecten een voorspoedige start te bieden, is er de Rabo Ontwikkelbijdrage voor Collectieve Woonvormen. Een bedrag van maximaal € 5.000,- voor de opstartfase.
• CrowdBuilding
Rabobank is partner van het platform CrowdBuilding, de online ontmoetingsplek voor CPO-projecten. Naast informatie en inspiratie over Samen Zelfbouwen zijn er ook voorbeeldprojecten en beschikbare bouwgrond te vinden. Verder bestaat er de mogelijkheid om u aan te melden voor een bestaand project óf er zelf een te starten.
• Gratis vergaderplek
Samen Zelfbouwen betekent veel beslissingen nemen. En dus ook regelmatig vergaderen. Rabobank in Oost-Brabant biedt gratis vergaderruimtes aan, inclusief bijbehorende faciliteiten.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de dienstverlening met betrekking tot Samen Zelfbouwen? In het online magazine van de Rabobank vindt u hier meer informatie over. Ook kunt u contact opnemen met adviseurs van de CPO-desk van Rabobank via cooperatiefbouwen.OBR@rabobank.nl.