28 februari 2024

Handig lijstje voor uw belastingaangifte

Leuker kan de Belastingdienst het niet maken, wel makkelijker. Daarom is er een handig lijstje met alle gegevens die u nodig heeft om aan uw jaarlijkse klus van de belastingaangifte te beginnen.

De komende weken buigen zich weer heel veel mensen over hun belastingaangifte. De belastingaangifte over het jaar 2023 moet in de meeste gevallen voor 1 mei bij de Belastingdienst binnen zijn. Wie een teruggave verwacht kan de aangifte beter voor 1 april inleveren. Dan komt het bedrag van de teruggave uiterlijk 30 juni op de bankrekening.

Een goede tip is om de aangifte Inkomstenbelasting over 2023 pas in maart in te vullen. Dan is namelijk al de meeste informatie ingevuld in het aangifteformulier Inkomstbelasting. Dat is handig. Net zoals het overzichtje wat u allemaal nodig heeft voor uw belastingaangifte over 2023. Bekijk het overzichtje hieronder.

Deze gegevens hebt u nodig voor uw belastingaangifte.

Persoonlijke gegevens

• Uw burgerservicenummer (BSN) en dat van uw partner en kinderen
• Uw rekeningnummer
• Uw DigiD en dat van uw partner

Inkomsten

• Uw jaaropgaven over 2023
En als u die niet hebt: uw salarisstroken
• Ontvangen partneralimentatie

Bankrekeningen

• Het jaaroverzicht 2023 van uw betaalrekening
• Het jaaroverzicht 2023 van uw spaarrekening en dat van uw kinderen
• Het jaaroverzicht 2023 van uw beleggingen

Wonen

• De WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2022
Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gekregen.
• De jaaropgaaf van uw hypotheek
• Bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening

Aftrekposten

U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk aan:
• Giften
• Zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen
De eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken.
• Betaalde partneralimentatie

Overig

• Gegevens van leningen en andere schulden
• Gegevens van betaalde lijfrentepremies
• Een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
• Gegevens over dividend

Alleen als u deze hebt gehad:

• De voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2023
• De voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2023

Nog een handige tip: neem uw aangifte van vorig jaar erbij, zeker als er in het afgelopen jaar niet veel veranderd is. Komt u er toch niet uit, dan kan een vrijwillige belastinghulp van KBO u helpen. In Brabant ondersteunen circa 550 vrijwillige belastinghulpen jaarlijks vele duizenden senioren bij hun aangifte Inkomstenbelasting. Leden van KBO-Brabant kunnen bij hun Afdeling informeren naar de hulp van een vrijwillige belastinghulp.