16 januari 2023

Historische fout

Nieuwe pensioenwet is historische fout

De nieuwe pensioenwet pakt niet goed uit voor gepensioneerden, waarschuwen Arie van Alphen en Rob de Brouwer in een opiniestuk in dagblad De Stentor van 14 januari. Zie hieronder de tekst.

De Eerste Kamer behandelt deze week de nieuwe pensioenwet. Volgens Arie van Alphen (voorzitter van seniorenorganisatie KBO Gelderland)  en pensioenadviseur Rob de Brouwer (Senioren Netwerk Nederland) is de wet een kardinale fout.

“We gaan naar een stelsel waarin we feitelijk deelnemen in een beleggingsfonds”, schrijven zij in een opiniestuk in dagblad De Stentor.

Koopkracht al jaren achteruit
Het zou volgens Van Alphen en De Brouwer een historische fout zijn als de Eerste Kamer zou instemmen met de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) die ons bestaande pensioenstelsel volledig op de schop neemt. “De koopkracht van ons aanvullend pensioen loopt al jaren achteruit. Dat is geheel veroorzaakt doordat in 2007 werd overgeschakeld van een vaste rekenrente van 4 procent naar een marktrente die door manipulatie van de Europese Centrale Bank tot onder nul daalde. En niet – zoals voortdurend wordt beweerd – omdat pensioenfondsen onvoldoende geld in kas zouden hebben.”

Stelsel zo gezond als een vis
Het Nederlandse pensioenstelsel is zo gezond als een vis, schrijven Van Alphen en De Brouwer in De Stentor. “Je zou verwachten dat de wetgever zijn fout zou erkennen en een meer acceptabele rekenrente zou kiezen waardoor indexatie van pensioenen weer mogelijk zou zijn. Maar neen: het pensioenstelsel moet aangepast worden aan de Haagse rekenmethodiek. We gaan naar een stelsel waarin we feitelijk deelnemen in een beleggingsfonds.”

Intergenerationele solidariteit overboord
Het valt volgens Van Alphen en De Brouwer op den duur moeilijk te verdedigen dat deelname aan een collectieve pensioenregeling verplicht is als er feitelijk geen verschil is met particulier beleggen bij een commercieel beleggingsfonds. “Het beginsel van intergenerationele solidariteit is in de WTP definitief overboord gezet, waarmee het sociale karakter van het pensioenstelsel is verdwenen.” Wat is straks nog het verschil tussen Brand New Day en het ABP?

Alternatieven ontkend
Van Alphen en De Brouwer noemen het in De Stentor ergerniswekkend dat in het totstandkomingsproces van de WTP vlakweg ontkend werd dat er alternatieven zijn (waarvan zijn in hun opiniestuk een opsomming geven) om de problemen van het huidige pensioenstelsel op te lossen. “De Eerste Kamer moet nog een besluit nemen over de wet. Laten we hopen dat daar de wijsheid wel regeert.”