25 april 2022

Hoger beroep bodemprocedure

Op donderdag 21 april vond bij het Gerechtshof in Den Haag het hoger beroep plaats in de bodemprocedure die KBO-Brabant en Stichting PensioenBehoud voeren tegen de Nederlandse Staat. De zitting was van korte duur en betrof de fundamentele vraag of de Nederlandse pensioenwet wel of niet in strijd is met de Europese richtlijn IORP II. De Staat meent van wel, wij bestrijden dat.
We voelden ons als eisers gesteund door de vele medestrijders die van heinde en verre naar Den Haag waren afgereisd. De rechtszaal was te klein om iedereen van een zitplaats te voorzien.
Cees Grimbergen en Jan Slagter waren er ook met een cameraploeg, plus journalisten van De Telegraaf en het Financieel Dagblad.
De uitspraak volgt 21 juni, de dag waarop de zomer begint. Laat het een goed teken zijn!