4 juli 2024

Zorgen om Brabanders zonder huisarts

KBO-Brabant maakt zich zorgen om Brabanders die door het faillissement van Co-Med in de gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Eindhoven en Helmond en Tilburg zonder huisarts zitten. De route om alternatieve huisartsenzorg te krijgen is vooral digitaal en dat is voor veel mensen een probleem.

Mensen die door de ondergang van Co-Med plots geen huisarts meer hebben moeten zich registreren via de website van de online huisartsenpraktijk Arene en een app downloaden. Vervolgens kan Arene patiënten helpen bij het vinden van een huisarts en om ze toegang te geven tot de zorg die ze nodig hebben. Arene is echter telefonisch (088 – 206 68 66) moeilijk bereikbaar. KBO-Brabant heeft haar zorgen bij zorgverzekeraar CZ kenbaar gemaakt. CZ heeft namens alle zorgverzekeraars een crisisteam ingericht.

Telefonische bereikbaarheid

Volgens CZ weten patiënten hun alternatieve oplossing goed te vinden. Zij schrijven verder in hun antwoord: “Patiënten die zich hebben aangemeld en zorg hebben gekregen zijn van alle leeftijden. Arene is ‘digital first’, maar Arene is ook telefonisch bereikbaar. Telefonische bereikbaarheid is van groot belang, Arene heeft extra capaciteit ingezet om te telefonische bereikbaarheid goed te borgen. Naast telefonische bereikbaarheid voor zorgvragen begrijpen we dat er mensen zijn die hulp nodig hebben bij de technische kant, zoals het downloaden van de app en het invullen van het registratieformulier. Patiënten kunnen telefonische ondersteuning krijgen van hun eigen zorgverzekeraar. Klantadviseurs hebben informatie om mensen te helpen. En deze mogelijkheid wordt sinds kort nadrukkelijker aangegeven op de website van Arene. Daarnaast zijn we ook aan het werk met nog een alternatieve dienst op het gebied van informatievoorziening. Hierover kunnen we hopelijk volgende week meer uitsluitsel geven.”

Tijdelijke oplossing

Zorgverzekeraar CZ stelt dat er zeker oog is voor mensen die niet of minder digitaal vaardig zijn en dat er stappen zijn gezet. “Als er nog andere suggesties zijn of als jullie hier zelf een rol in willen spelen, dan horen we dit natuurlijk ook graag. Verder benadrukken we dat dit een tijdelijke oplossing is en dat er in de tussentijd hard gewerkt wordt aan een structurele oplossing, zodat alle patiënten ingeschreven kunnen worden bij een andere huisarts”, aldus CZ.

Meer informatie:

– Via de speciale website www.cz.nl/co-med worden patiënten van alle zorgverzekeraars op de hoogte gehouden. De informatie kan gedurende de tijd veranderen en per praktijk verschillen. De website wordt bij een verandering direct bijgewerkt. Voor mensen in Breda zijn er meer alternatieve oplossingen beschikbaar.

– Heeft u een zorgvraag, maar heeft u geen smart telefoon of bent u niet digitaal onderlegd? Ga naar een huisarts in uw buurt. Vertel dat u niet digitaal vaardig bent en graag geholpen wilt worden. Bel bij spoed 112.

– Kunt u desondanks niet terecht bij een huisarts in de buurt? Dan kunt u tijdelijk gebruik maken van Arene. Bel Arene op 088 – 206 68 66 van 8.00 tot 17.00 uur of stuur een mail naar info@arene.nl. Blijf a.u.b. bellen en maak gebruik van keuzemenu nummer 3. Vraag iemand uit uw omgeving of van de bibliotheek met en informatiepunt digitale overheid om u in te schrijven bij Arene.