30 augustus 2023

Vermoedt u huiselijk geweld? Ga het gesprek aan

Huiselijk geweld komt in alle lagen van de bevolking voor. Ouderenmishandeling is één van de vormen van huiselijk geweld. De overheidscampagne ‘Een onveilige thuissituatie doorbreken, begint met je zorgen bespreken’ stimuleert omstanders om het gesprek aan te gaan met een vermoedelijk slachtoffer als zij zich zorgen maken.

In Nederland hebben jaarlijks ruim anderhalf miljoen mensen van zestien jaar en ouder te maken met huiselijk geweld. Ruim 850.000 mensen maken het zelfs structureel mee: (bijna) dagelijks, wekelijks of maandelijks. Om mensen die te maken hebben met huiselijk geweld te helpen, roepen staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming (Justitie en Veiligheid) omstanders op in actie te komen: “Let op elkaar. Want een onveilige thuissituatie doorbreken, begint met je zorgen bespreken.”

Ouderenmishandeling

Een helaas veel voorkomende vorm van huiselijk geweld is ouderenmishandeling. Lichamelijke mishandeling is het meest bekend, zoals slaan en schoppen. Maar ook geestelijke mishandeling, zoals schelden of dreigen met geweld, en seksuele mishandeling komen voor. Bij verwaarlozing wordt de oudere niet goed verzorgd of krijgt te weinig eten. En wanneer anderen zonder toestemming geld of spullen gebruiken van de oudere, noemen we dat financieel misbruik. Ook dat zijn vormen van ouderenmishandeling. Financieel misbruik komt het vaakst voor.

Strafbaar

Meestal is de oudere afhankelijk van de persoon die hen slecht behandelt. Ouderenmishandeling kan gebeuren in huiselijke kring, zoals door de partner, familieleden of vrienden. Maar ook in de zorg komt ouderenmishandeling voor. Alle huiselijk geweld is strafbaar!

Ingrijpen

Jammer genoeg zoeken slachtoffers en plegers vaak geen of te laat hulp. Om de cyclus van huiselijk geweld te doorbreken, is het belangrijk om eerder in te grijpen. De rol van omstanders is hierbij essentieel. Daarom roepen staatssecretaris Van Ooijen en minister Weerwind mensen op in actie te komen als zij een onveilige thuissituatie vermoeden. “Huiselijk geweld kan ook in uw omgeving voorkomen”, zeggen de twee bewindslieden. “Maakt u zich zorgen om iemand? Blijf er niet mee rondlopen. En zoek contact met de persoon van wie u vermoedt dat ze slachtoffer zijn van huiselijk geweld.”

Lees verder onder de afbeelding

Niet pluis

KBO-Brabant ondersteunt de campagne ‘Een onveilige thuissituatie doorbreken, begint met je zorgen bespreken’ van harte en draagt ook daadwerkelijk bij aan het terugdringen van alle vormen van ouderenmishandeling. Voor de zomervakantie organiseerde KBO-Brabant vier Terugkomdagen voor alle vrijwilligers, zoals belastinginvulhulpen, Wmo-cliëntondersteuners en vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s) over het niet-pluis-gevoel. Tijdens de bijeenkomsten kwamen situaties als verwardheid, overbelaste mantelzorg, financieel misbruik en ouderenmishandeling aan de orde. Op deze manier geeft KBO-Brabant alle vrijwilligers handvatten om situaties waarover zij zich zorgen maken te herkennen om vervolgens het gesprek aan te gaan, hulp in te roepen en/of de situatie te melden.

Tips als u huiselijk geweld vermoedt

▪ Maakt u zich zorgen om iemand? Blijf er niet mee rondlopen. En gebruik deze drie gesprekstips om in actie te komen.
▪ Benoem wat u opmerkt. Bijvoorbeeld: Ik hoor vaak geschreeuw, hoe gaat het met u?
▪ Neem een open houding aan en wees niet veroordelend.
▪ Laat weten dat u er voor diegene bent. Bijvoorbeeld door praktische hulp aan te bieden. Zoals boodschappen doen of een keer helpen bij huishoudelijke klusjes.

Meer hulp

Komt u er niet uit of twijfelt u of u het wel goed ziet? Kijk voor meer informatie op ikvermoedhuiselijkgeweld.nl. Wilt u advies van een professional of vindt u het fijn als er iemand met u meedenkt? Bel of chat dan met een professional van Veilig Thuis.