13 november 2023

Hulp bij wat nabestaanden allemaal moeten regelen

Wanneer een naaste overlijdt, komt er veel op iemand af. Van het organiseren van de uitvaart, het afwikkelen van de administratie tot het afronden van belastingzaken. Een checklist geeft nabestaanden overzicht wat zij in die situatie moeten regelen.

Na het overlijden van een naaste moet er veel geregeld worden. Het is logisch dat nabestaanden dan niet direct denken aan het regelen van belastingzaken. Om dat voor nabestaanden makkelijker en overzichtelijker te maken, biedt de Belastingdienst hen hulp en informatie, zoals een checklist om te zien wat er geregeld moet worden. De checklist staat op belastingdienst.nl/nabestaanden. Wil een nabestaande nog meer informatie van wat er geregeld moet worden met de overheid, dan kan hij of zij een overzicht maken dat past bij de persoonlijke situatie op rijksoverheid.nl/overlijden.

De Belastingdienst heeft ook een speciaal telefoonnummer voor nabestaanden: (0800) 235 8354. De meest gestelde vragen en antwoorden leest u hieronder.

1. Moet ik een overlijden doorgeven aan de Belastingdienst?
Nee, de Belastingdienst wordt hier door uw gemeente van op de hoogte gebracht. Een overlijden hoeft u dus niet zelf door te geven.

2. Hoe geef ik een contactpersoon door aan de Belastingdienst?
Kort na het overlijden stuurt de Belastingdienst een brief naar het adres van de overledene. Daarin vraagt de Belastingdienst u om een contactpersoon door te geven. Zo kan de Belastingdienst post sturen naar de juiste persoon. Het is belangrijk dit snel te doen. Ook als u op hetzelfde adres blijft wonen als de overledene, bijvoorbeeld omdat u samenwoonde.

3. Wat is de nabestaandenmachtiging?
Met de nabestaandenmachtiging kunt u belastingzaken en toeslagen van een overledene online regelen. De machtiging is digitaal en wordt aan uw DigiD gekoppeld. U kunt een nabestaandenmachtiging aanvragen via het online formulier ‘Aanvraag nabestaandenmachtiging’.

4. Mijn naaste kreeg ook toeslagen. Wat moet ik daarmee doen?
Wanneer alle gegevens bekend zijn, krijgen erfgenamen een definitieve berekening van de toeslagen.
– Heeft de overledene te weinig gekregen? Dan betaalt de dienst Toeslagen het verschil alsnog aan de erfgenamen uit.
– Heeft de overledene te veel gekregen? Dan moeten de erfgenamen dit bedrag terugbetalen.
– Als uw partner overlijdt, zet de dienst Toeslagen de toeslagen die op naam van de overledene stonden, over op uw naam. En staan de toeslagen al op uw naam? Dan kan het toeslagbedrag dat u ontvangt veranderen.

Het inkomen van een achterblijvende partner verandert soms door een overlijden, bijvoorbeeld door een nabestaandenpensioen of doordat de hoogte van de AOW verandert. Check daarom zo snel mogelijk op toeslagen.nl of de gegevens van de achterblijvende partner kloppen. En had u samen nog geen toeslagen? Misschien hebt u daar nu wel recht op. Maak een proefberekening op toeslagen.nl.

5. Moet ik aangifte inkomstenbelasting doen voor de overledene?
U krijgt automatisch bericht als u aangifte inkomstenbelasting voor de overledene moet doen. In veel gevallen doet u aangifte over het jaar van overlijden. En als dat nog niet gedaan is, moet u soms ook aangifte doen over het voorgaande jaar.

Een voorbeeld: als uw naaste in februari overleed, dan doet u aangifte over het vorige
jaar (2022) én over de maanden januari tot en met februari (2023). Uw naaste heeft in 2023 namelijk geen aangifte over 2023 kunnen doen.

De oproep om aangifte inkomstenbelasting te doen over het vorige jaar komt altijd in februari. De uitnodiging voor het doen van de aangifte over het jaar van overlijden komt binnen vijf maanden na het overlijden. Als u na vijf maanden niets hebt ontvangen, kunt u contact opnemen met de Belastingdienst voor een aangifte.

6. Wat is het verschil tussen erfbelasting en inkomstenbelasting?
Inkomstenbelasting betaalt u namens (en met het vermogen van) de overledene over het salaris, pensioen of ander inkomen en vermogen van de overledene tot het moment van overlijden. Daarnaast kan het zijn dat u zelf erfbelasting moet betalen. Bijvoorbeeld als u een geldbedrag of een waardevol kunstwerk erft. De belasting die u moet betalen hangt af van de waarde van de verkrijging (erfenis) en uw relatie tot de overledene. Tip: Met het hulpmiddel ‘Erfbelasting berekenen’ weet u snel hoeveel belasting u ongeveer moet afdragen.

Binnen vier maanden na overlijden stuurt de Belastingdienst een brief. In de brief staat wanneer u aangifte erfbelasting moet doen.