17 juni 2021

KBO-Brabant: brief naar Hamer

Op woensdag 16 juni 2021 heeft KBO-Brabant, zelfstandige belangenvereniging van 125.000 senioren, per brief een achttal aanbevelingen gestuurd aan informateur Mariëtte Hamer ten behoeve van de kabinetsformatie en het aanstaande Regeerakkoord. De brief en de bijlagen kunt u hieronder bekijken. Meest in het oog springende is onze aanbeveling aan de informateur, om tijd vrij te maken voor een presentatie door pensioendeskundigen Rob de Brouwer, Jan Pierik, Jean Frijns en Jelle Mensonides.

De alternatieve pensioenhervorming die zij voorstellen, is volgens KBO-Brabant veel beter voor pensioendeelnemers en gepensioneerden én voor Nederland ten opzichte van het ‘pensioenakkoord’. Dit akkoord dient dan ook te worden heroverwogen, want het biedt onvoldoende perspectief, het wordt te ingewikkeld en de transitie legt een veel te zware hypotheek op de grote uitdagingen van het volgende kabinet.

 

  • Klik hier voor de brief aan mevrouw Mariëtte Hamer d.d. 16 juni 2021
  • Klik hier voor bijlage 1 – Brief Rob de Brouwer en Jan Pierik inzake economie en pensioenen
  • Klik hier voor bijlage 2 – De toekomstvastheid van ons pensioenstelsel, door Jelle Mensonides en Jean Frijns

Klik hier voor het persbericht dat is uitgegaan op 17 juni.

 

Ook nieuwsbrief Ons Actueel ontvangen?

Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuws dat wij publiceren? Schrijf u in voor de nieuwsbrief Ons Actueel, die tweewekelijks verschijnt. Klik hier om u aan te melden.