22 februari 2021

KBO-Brabant formeert Wlz-team

Vrijwillige Wlz-adviseurs van KBO-Brabant bieden nu hulp bij opname in verpleeghuis

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die continue zorg nodig hebben, thuis of in een Wlz-instelling zoals een verpleeghuis, woonvorm voor mensen met een handicap of een ggz-instelling. Opname in een Wlz-instelling heeft veel voeten in de aarde. Er moet van alles geregeld worden, onder meer op financieel gebied, en dat kan ontzettend complex zijn. Een verkeerde keuze kan schrijnende gevolgen hebben. Signalen van ouderen vormden voor KBO-Brabant –  seniorenvereniging met 125.000 leden – de aanleiding om een team van vrijwillige Wlz-adviseurs te formeren.

Wie in een verpleeghuis terechtkomt, moet een eigen bijdrage betalen. De hoogte daarvan is afhankelijk van inkomen en vermogen. Voor alleenstaanden is de situatie helder, maar bij stellen ontbreekt die duidelijkheid. Als een van de partners naar een verpleeghuis gaat, krijgt het stel na een maand een formulier van de Sociale Verzekeringsbank op de deurmat. Daarop kunnen ze aangeven of ze vanaf de opname in de Wlz-instelling, kiezen voor een gehuwden- of een alleenstaande AOW. De alleenstaande AOW is bruto zo’n 5.000 euro per persoon per jaar hoger dan de gehuwden-AOW. Het lijkt gunstig om dan te kiezen voor de alleenstaande AOW, maar dat is zeker niet altijd het geval. Een eenmaal gemaakte keuze is bovendien onherroepelijk; niet zelden zijn schrijnende situaties het gevolg ervan.

KBO-Brabant heeft de afgelopen maanden een groep vrijwilligers opgeleid: Wlz-adviseurs staan klaar om mensen te helpen goede financiële keuzes te maken wanneer ze te maken krijgen met de Wlz. Theo van Hamond is de (op-)leider van dit team. Als ouderenadviseur bij KBO-Afdeling Boxtel ziet Van Hamond al jaren dat er op het gebied van financiën veel fout gaat wanneer mensen worden opgenomen in een Wlz-instelling. Hij wil senioren graag helpen met overzicht en advies op maat: ‘In de loop der tijd heb ik me gespecialiseerd in de Wlz. Ik geef er al jaren lezingen over en als ouderenadviseur heb ik al veel mensen geholpen. Voor het Wlz-team heb ik afgelopen maanden de opleiding verzorgd. Nu is ons team klaar om het veld in te gaan!’

KBO-Brabant heeft bovendien de nodige juridische en medische kennis en kunde in huis als men bijvoorbeeld bezwaar wil maken tegen een indicatiestelling.

Elke situatie is persoonlijk en individueel en dus steeds weer anders. Met hun ervaring en opleiding kunnen de Wlz-adviseurs senioren optimaal ondersteunen. KBO-Brabant is te bereiken op telefoonnummer (073) 644 40 66 of via e-mail: info@kbo-brabant.nl

 

Ook nieuwsbrief Ons Actueel ontvangen?

Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuws dat wij publiceren? Schrijf u in voor de nieuwsbrief Ons Actueel, die tweewekelijks verschijnt. Klik hier om u aan te melden.