12 september 2023

Aan de slag met Kunst door de Brievenbus

Kunst door de Brievenbus is een bijzonder project waarbij senioren kunstopdrachten uitvoeren – individueel of in een groep – en die vervolgens presenteren of exposeren. Het project is een initiatief van het fonds Lang Leve de Kunst.

De levenskwaliteit van ouderen die meedoen aan kunst en cultuur vertoont positieve effecten. Dat is uit onderzoek gebleken. Om die reden werkt en betaalt het fonds Lang Leve Kunst mee aan kunstinitiatieven voor senioren. Eén van die initiatieven is Kunst door de Brievenbus. Bij dat project krijgen ouderen kunstopdrachten – via de brievenbus – die ze thuis maken, individueel of in een groep. De objecten die uit de creatieve handen van de senioren komen worden aan het einde van het traject aan elkaar gepresenteerd in een mooie ruimte in eigen de buurt. Soms worden de gemaakte kunstwerken geëxposeerd tijdens een tentoonstelling.

Positieve verhalen

De verhalen over het project Kunst door de Brievenbus zijn heel positief: deelnemers kijken telkens weer uit naar de nieuwe opdracht. Ze staan ook keer op keer weer versteld van hun eigen creativiteit. “De opdracht en vervolgens het bedenken hoe je dat wil aanpakken, is een geweldig proces waarbij de ouderen ontdekken dat ze veel meer in hun mars hebben dan ze denken”, stelt het fonds Lang Leve Kunst. “Het is indrukwekkend om telkens weer te zien hoe divers de creaties zijn: de precisie, de originaliteit, de verschillende materialen, het kleurrijke, het humoristische of juist de boodschap die erin verwerkt is.”

Ambitie

De ambitie van het fonds is dat er over tien jaar in alle Nederlandse gemeenten een passend en inspirerend aanbod van kunstbeoefening is voor ouderen. Het fonds Lang Leve Kunst doet dat door organisaties te inspireren hiermee aan de slag te gaan. KBO-Brabant heeft zich inmiddels aangemeld als partner van Kunst door de Brievenbus. Binnenkort leest u er meer over op deze website en in de digitale nieuwsbrief van KBO-Brabant.

Foto: Lang Leven Kunst Fonds