1 februari 2024

Mondzorg komt niet in de basisverzekering

In de Tweede Kamer is geen meerderheid voor vergoeding van mondzorg vanuit de basisverzekering, bleek deze week. Toch zijn er beperkte mogelijkheden voor mensen die het financieel zwaar hebben en de tandarts niet kunnen betalen.

Anderhalf miljoen mensen in Nederland mijden de tandarts omdat ze de kosten niet (meer) kunnen betalen. Al lange tijd klinkt er de roep om mondzorg weer toegankelijk te maken voor deze Nederlanders door de tandarts (deels) te vergoeden vanuit het basispakket van de zorgverzekering. De meerderheid van de Tweede Kamer wees de opname van de tandarts in het basispakket deze week echter af.

Geen luxe maar een recht

De teleurstelling over de beslissing van de Tweede Kamer bij belangenorganisaties is groot. Tandarts Yeganeh Hassanzadeh, die betrokken is bij hulporganisatie Dokters van de Wereld en regelmatig gratis zorg verstrekt aan mensen die het financieel moeilijk hebben, vindt tandzorg geen luxe maar een basisrecht. “Het begint met een gaatje, maar dat kleine gaatje wordt ernstige kiespijn en schakelt je uiteindelijk volledig uit”, vertelt Yeganeh. “In onze praktijk doen wij wat we kunnen om mensen met pijn te helpen, maar met alleen noodbehandelingen lossen we de problemen niet op.”

Mondzorg vanuit de bijzondere bijstand

Ook al heeft de Tweede Kamer twee moties weggestemd om tandartszorg weer toegankelijk te maken voor Nederlanders met financiële problemen, dat wil niet zeggen dat er voor hen niets mogelijk is. “Mondzorg kan ook ondersteund worden vanuit de bijzondere bijstand na een inkomenstoets”, geeft Peter de Goede een mogelijkheid aan. Peter is tandarts-geriatrie en gespecialiseerd in mondzorg voor ouderen. Hij is betrokken bi de Vitaliteitsdagen van KBO-Brabant en houdt wekelijks telefonisch spreekuur. Over de mondzorgvergoeding uit de bijzondere bijstand zegt hij: “Er is wel verschil tussen de gemeentes of er 120 procent of 130 procent van het bijstandsniveau wordt gehanteerd bij deze toetsing.”

Ouderen met dementie

Ook de basisverzekering biedt mogelijkheden voor tandzorg, geeft Peter aan. “Mondzorg voor ouderen met bijzondere aandoeningen zoals dementie kan vergoed worden vanuit die basisverzekering. Helaas zijn dergelijke regelingen niet voldoende bekend. Via inloopavonden, Vitaliteitsdagen, inspanningen van GGD en gemeente en het landelijk spreekuur Ouderen en mondzorg wordt gewezen op de gemeentepolis en overige ondersteuning vanuit basisverzekering en bijzondere bijstand.”

Tandarts-geriatrie Peter de Goede houdt elke woensdag telefonisch spreekuur bij KBO-Brabant. Senioren zelf, maar ook familieleden, mantelzorgers en zorgverleners kunnen hem elke woensdag van 13.30 uur tot 14.30 uur kosteloos om advies vragen. Peter is tijdens het spreekuur te bereiken op telefoon (073) 303 64 44.