21 maart 2023

Onderzoek naar zorgverzekeringen

De overstapperiode voor het kiezen van een zorgverzekering 2023 ligt inmiddels ruimschoots achter ons. Dit keer kreeg het overstappen relatief veel aandacht. Enerzijds omdat nog veel meer dan andere jaren iedereen te maken heeft met stijgende kosten (zoals de kortingen die op de basisverzekering vervielen), en dat aanleiding kan zijn om op zoek te gaan naar een goedkopere (collectieve) zorgverzekering. Anderzijds werd opnieuw duidelijk dat tijdens en na de overstapperiode de zorgcontractering, zeker bij ziekenhuizen, achterbleef.

Dat betekende veel onduidelijkheid en onrust bij leden over of hun zorgaanbieder nu wel of niet een contract zou krijgen en wat dat voor hen zou betekenen.

KBO-Brabant wil net als de Patiëntenfederatie dat patiënten niet de dupe worden van de onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en zorgverleners en:

  • Helderheid over contracteerbeleid op 12 november zodat het bij de keuze voor zorgverzekeraar betrokken kan worden
  • Duidelijke communicatie over het contracteerbeleid door zorgverzekeraars
  • Zorgverleners mogen hun huidige patiënten/cliënten niet onnodig ongerust maken
  • Als ongewild en onbedoeld toch een ongecontracteerde zorgverlener ingeschakeld wordt, moet coulance betracht worden.

Meedoen aan onderzoek?
Er is een onderzoek gestart naar de wijze waarop mensen hun zorgverzekering voor 2023 hebben gekozen. Daaraan gekoppeld hebben zij ook ervaringen van mensen met niet-gecontracteerde zorg. Meer over dit onderzoek leest u hier.  Tot 31 maart kunt u meedoen aan dit onderzoek.