13 april 2023

Onderzoek Nationale Ombudsman

Met onze Wmo-cliëntondersteuning zit u goed!

De Nationale Ombudsman heeft onderzoek gedaan naar participatie en invloed van de burger in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Eén van de conclusies in het onderzoeksrapport Burger in Zicht!: burgers geven aan drempels te ervaren bij het indienen van een klacht. Niet alleen omdat ze voor hun zorg afhankelijk zijn van de instantie waar de klacht zich tegen richt, maar ook omdat het vaak niet duidelijk is waar ze de klacht moeten indienen als gemeenten Wmo-taken laten uitvoeren door derde partijen. Tenslotte hebben burgers er weinig vertrouwen in dat een bezwaar- of klachtenprocedure een positieve bijdrage heeft of hen verder helpt.

Deze conclusie kan niet gelden voor leden van KBO-Brabant die de weg hebben gevonden naar onze vrijwillige Wmo-cliëntondersteuners, die op hun beurt zo nodig de hulp van onze juridische helpdesk kunnen inroepen als een Wmo-aanvraag ten onrechte wordt afgewezen door de gemeente. Onze oud-bestuursrechter Bert van ’t Laar heeft voor onze leden kosteloos al honderden Wmo-procedures gevoerd én nagenoeg allemaal gewonnen.

Klik hier voor het onderzoeksrapport van de Nationale Ombudsman.