22 februari 2024

Regionale Terugkomdagen Vrijwilligers

In het voorjaar organiseert KBO-Brabant opnieuw vier Regionale Terugkomdagen. Ook dit jaar worden alle vrijwilligers uitgenodigd om een terugkomdag bij te wonen. Op deze dagen worden actuele onderwerpen behandeld en kunnen de vrijwilligers elkaar ontmoeten en ervaringen delen.

Onderaan deze pagina staat een formulier waarmee vrijwilligers zich kunnen aanmelden.

Voor wie?

– Vrijwillige Ouderenadviseurs, Wmo-cliëntondersteuners, Thuisadministrateurs en Belastinginvullers.
– Vrijwilligers Ons Gesprek, dialoogbegeleiders, woonadviseurs, voorlichters Wonen, vrijwilligers Vitaliteitsdagen, vrijwilligers Identiteit & Zingeving, Juridische helpdesk en het Wlz-team.

Wanneer?

– Donderdag 28 maart 2024 bij De Smeltkroes in Maarheeze
– Dinsdag 2 april 2024 bij Fidei et Arti in Oudenbosch
– Dinsdag 16 april 2024 bij De Schakel in Gilze
– Donderdag 25 april 2024 bij Het Wapen van Wanroij in Wanroij.

Tijden

De start van elke Regionale Terugkomdag is om 10.00 uur (zaal is open vanaf 9.30 uur) en duurt tot uiterlijk 16.00 uur.

Programma

Medewerkers van KBO-Brabant zijn op dit moment druk bezig met de samenstelling van het programma. De thema’s zijn onder meer:
– Het verlies van een dierbare. Wat kun je als vrijwilliger betekenen?
– Zichtbaarheid. Hoe zorg je dat je als vrijwilliger zichtbaar, bekend en bereikbaar bent.
– Ontwikkelingen Wmo met aandacht voor hulpmiddelen (Bert van ’t Laar).
– Wmo-persoonsgebonden budget (Pgb-belangenvereniging Per Saldo).
– Verdiepingsslag gesprekstechnieken.

Voor de Wmo-cliëntondersteuners die de presentatie en casusbespreking over Wmo-hulpmiddelen van Bert van ’t Laar willen volgen: Bert is op twee dagen aanwezig, namelijk op 28 maart in Maarheeze en op 2 april in Oudenbosch. Op de andere dagen – 16 en 25 april – zal budgethoudersvereniging Per Saldo een toelichting geven over de inzet van een Wmo-pgb.

Aanmeldingsformulier  Regionale Terugkomdagen vrijwilligers voorjaar 2024