15 december 2021

Rode kaart voor Rutte IV

Rode kaart voor Rutte IV, dit kan echt niet

Het regeerakkoord van Rutte IV is openbaar gemaakt. Een fundamentele verworvenheid gaat verloren. Het minimumloon gaat met 7,5% extra omhoog maar de koppeling met de AOW wordt verbroken.

Gepensioneerden mogen volgens het regeerakkoord – Omzien naar elkaar en vooruit kijken naar de toekomst – verder verarmen ten opzichte van de rest van Nederland.

Na 13 jaar onnodig bevriezen van de aanvullende pensioenen, komt het nieuwe kabinet nu met het onzalige plan om de koppeling van de AOW aan het minimumloon te doorbreken. Het extraatje van 7,5% wordt wél uitgekeerd aan werkenden en uitkeringsgerechtigden maar niet aan AOW-gerechtigden.

De genoemde compensatie via de ouderenkorting is een belediging. Er is nauwelijks geld uitgetrokken voor lastenverlichting en wat er is, gaat met name naar de werkende middenklasse. Algemene belastingverlaging lijkt er in het geheel niet te komen. Het geld wordt besteed aan belastingkortingen voor bepaalde groepen, volgens een recept wat  we al kennen van de kabinetten van Mark Rutte: arbeidskorting omhoog, kruimels voor de rest.

Terwijl de inflatie de pan uitgiert, hoopten gepensioneerden na 13 jaar bevriezing van hun aanvullend pensioen op een gebaar in de juiste richting. Het doorbreken van de koppeling AOW/minimumloon en het doorzetten van een pensioenakkoord zonder goed zicht op (inhaal)indexatie, bewijst dat senioren op het gebied van inkomensverbetering weinig te verwachten hebben van het volgende kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Deze tekst is op 15 december verstuurd als persbericht.