9 februari 2024

Samenkracht: leer dialogen leiden

Tijdens de training Samenkracht op het verenigingskantoor van KBO-Brabant leren bestuurs- en kaderleden dialoogbijeenkomsten te leiden.

In drie middagen leren geïnteresseerde bestuurs- en kaderleden dialoogbijeenkomsten te organiseren en te leiden met senioren van KBO-Afdelingen uit de eigen omgeving. Voor de training wordt gewerkt met de Samenkracht-methode. In de dialoogbijeenkomsten bedenken deelnemers wat zij zelf en samen met anderen kunnen betekenen in het dagelijks leven, in de buurt, in de samenleving.

Stem van ouderen

Deelnemers kiezen zelf de thema’s die in de lokale situatie belangrijk zijn. Zo willen sommige Afdelingen/Kringen van start gaan met zorgzame gemeenschappen of voorzorgcirkels, andere willen maatschappelijke dialooggesprekken opzetten. Soms vragen Afdelingen zich af hoe zij goed kunnen samenwerken met zorgverleners of hoe zij de stem van ouderen goed kunnen vertegenwoordigen. De training geeft concrete en praktische tools om dat te gaan doen. Via creatieve werkvormen komen deelnemers aan de training Samenkracht tot verrassende inzichten en leerervaringen. Ze worden opgeleid tot moderator of procesbegeleider om veranderingen in de gemeente vorm te geven.

De training Samenkracht vindt bij KBO-Brabant plaats op de volgende data:
6 maart: 13.30 uur – 16.30 uur
20 maart: 13.30 uur – 16.30 uur
17 april: 13.30 – 16.30 uur

Er is plaats voor maximaal twintig personen. Het verzoek aan Afdelingen en Kringen is om in duo’s te komen zodat ideeën lokaal concreet opgepakt kunnen worden.

Doelgroep: Geïnteresseerde bestuursleden of andere kaderleden van KBO-Afdelingen/seniorenverenigingen
Locatie: Het verenigingskantoor van KBO-Brabant, Albert Luthulilaan 10, ’s-Hertogenbosch
Kosten: Geen, behalve reiskosten
Opleiders: Trainers van Samenkracht Atelier

Bent u geïnteresseerd, meld u aan bij info@kbo-brabant.nl. Heeft u nog vragen, stel ze aan beleidsmedewerker Ellen Willemsen via ewillemsen@kbo-brabant.nl of (073) 644 40 66.