28 februari 2021

Stroop die mouw op!

Onze voorzitter Leo Bisschops is zaterdag 13 maart gevaccineerd door zijn zoon Laurens Bisschops in het Indoor Sportcentrum. Hiermee wil hij andere senioren inspireren om ook de vaccinatie-prik te nemen. Er is een video van gemaakt door DPG Media, van onder andere de kranten AD, ED, BD, BN/De Stem en De Gelderlander.

Klik hier om het te zien.

Nota Bene: Astra Zeneca
Op zondag 14 maart kwam het bericht naar buiten dat het vaccineren met AstraZeneca (bij huisartsen) op pauze wordt gezet. Vorige week is het vaccineren weer hervat. In eerste instantie adviseerde de Gezondheidsraad mensen tot 65 jaar te vaccineren met Astra Zeneca. In de provincies Brabant, Zeeland en Limburg hebben de huisartsen al één vaccinatieronde met Astra Zeneca voor medische hoog-risico groepen achter de rug: mensen geboren in 1956 en 1957, obese mensen (BMI > 40) en thuiswonende mensen met syndroom van Down. Gisteravond laat heeft de minister in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat de leeftijdscategorie voor vaccinatie van medische hoog-risicogroepen met AstraZeneca wordt verruimd: van tot 65 jaar naar tot 75 jaar. In regio’s die al klaar zijn met de eerste ronde, kunnen deze patiënten worden meegenomen in de tweede ronde.

Het blijft wachten op de uitnodigingsbrief van RIVM of uw huisarts. Wilt u meer weten over wanneer u aan de beurt bent, klik hier –>Wanneer krijg ik een vaccinatie tegen het coronavirus? | Rijksoverheid.nl   Let op: het gaat uit van een ruime marge omdat er regionale verschillen zijn. Zo hebben mensen geboren in 1956 en 1957 in de provincie Brabant al een prik Astra Zeneca gehad, terwijl leeftijdsgenoten in andere provincies nog op een uitnodiging wachten.

Thuisvaccinaties niet-mobiele ouderen
Huisartsen kunnen de vaccins van AstraZeneca die zij ontvangen voor vaccinatie vanuit de praktijk ook gaan inzetten voor de thuisvaccinatie van niet-mobiele, thuiswonende patiënten. Een belangrijke ontwikkeling voor die mensen die niet naar een andere priklocatie kunnen worden vervoerd. De bedoeling was al langer dat de huisartsen de thuisvaccinaties zouden doen, maar er waren tot op heden geen vaccins die geschikt waren voor thuis, bij 65-plussers. Met het besluit van het ministerie van VWS dat het AstraZeneca-vaccin ook gebruikt mag worden voor 65-plussers, is die mogelijkheid er nu wel. Dit vaccin heeft relatief gunstige bewaar- en vervoersvoorwaarden en een lange houdbaarheid. Huisartsen die al door hun voorraad heen zijn (dit zullen vooral huisartsen in Zeeland, Limburg en Noord-Brabant zijn), kunnen met de volgende levering vaccins aan hun praktijk deze patiëntengroep bedienen.

 

Ook nieuwsbrief Ons Actueel ontvangen?

Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuws dat wij publiceren? Schrijf u in voor de nieuwsbrief Ons Actueel, die tweewekelijks verschijnt. Klik hier om u aan te melden.