10 juli 2024

Subsidie voor bijeenkomst palliatieve zorg

Voor afdelingen of kringen bestaat de mogelijkheid om bijeenkomsten over palliatieve zorg te organiseren en hiervoor 500 euro per bijeenkomst aan te vragen.

Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg stelt subsidie ter beschikking omdat zij het belangrijk vinden dat meer mensen weten wat palliatieve zorg is, en praten over wat zij belangrijk vinden in het leven én bij de dood. Want als zij weten wat palliatieve zorg voor hen kan betekenen, en delen wat zij belangrijk vinden, krijgen zij de zorg die bij hen past. Hierbij passen de volgende doelstellingen:
• senioren weten wat palliatieve zorg inhoudt en wat palliatieve zorg voor iemand kan betekenen;
• senioren gaan vanzelfsprekend (en vroegtijdig) het gesprek met naasten aan over hun waarden, wensen en behoeften op het gebied van palliatieve zorg. En leggen dit vervolgens ook vast.

KBO-kringen en -afdelingen kunnen een aanvraag indienen voor het organiseren van bijeenkomsten over palliatieve zorg. Dit is niet veel werk: vul het aanvraagformulier in.

Voorwaarden

1. Wees er snel bij, want aanvragen kan tot maandag 16 september 14.00 uur. Als het aantal aanvragen het beschikbare budget overstijgt, wordt ervoor gekozen de indienperiode eerder te sluiten.
2. Het aan te vragen bedrag is € 500,- per bijeenkomst. Dit budget kan gebruikt worden voor zaalhuur, koffie/thee, portokosten versturen uitnodiging, vergoeding spreker(s) en materialen etc. U kunt een maximum van vijf bijeenkomsten aanvragen.
3. De bijeenkomst dient u vooraf door te geven aan overpalliatievezorg@pznl.nl zodat het in de agenda van Overpalliatievezorg.nl geplaatst kan worden.
4. De bijeenkomst wordt tussen 1 augustus en 20 december 2024 georganiseerd, en vindt ook in die periode plaats.
5. Na afloop van de bijeenkomst vult u een beknopt (digitaal) evaluatieformulier in.
6. U spant zich in om voldoende deelnemers te werven, en zorgt voor communicatie rond de bijeenkomst. Hier vindt u een online overzicht met voorbeelduitnodiging, presentaties, handboeken etc.

Het vinden van een spreker

Vervolgens komt het lastiger gedeelte: het vinden van een spreker. Een mogelijkheid is om een Netwerk Palliatieve Zorg in uw regio te benaderen met de vraag of een palliatief zorgverlener een presentatie kan verzorgen. Een Netwerk werkt regionaal en de meeste Netwerken stellen een spreker en materialen voor de bijeenkomst beschikbaar.

1. Het Netwerk Palliatieve Zorg Regio Oss-Meierijstad-Maashorst en ‘s-Hertogenbosch-Bommelerwaard. Stuur een e-mail aan beleidsmedewerker@netwerkpalliatievezorg.info of bel 06-29526181. Er wordt een vacatievergoeding voor de spreker gevraagd. Deze is niet bekend, maar afhankelijk van de zorgverlener (arts, verpleegkundige of geestelijk verzorger). Zij brengen gratis wensenboekjes en andere materialen voor deelnemers mee.

2. Het Netwerk Palliatieve Zorg Roosendaal, Bergen op Zoom en Tholen. Stuur een e-mail aan secretariaatNPZ@bravis.nl / m.veld@bravis.nl of bel 088-7067114. De spreker is gratis. Zij vragen een vergoeding voor het materiaal/brochures van € 150,-.

3. Het Netwerk Palliatieve Zorg Land van Cuijk. Stuur een e-mail aan s.vdhof@syntein.nl of bel 0485-745310. Zij raden aan om de bijeenkomst samen met Sociom te organiseren. De kosten voor de spreker(s) neemt het netwerk voor hun rekening.

4. Het Netwerk Palliatieve Zorg Midden Brabant. Bel: 013-4657355. Als zij de datums tijdig ontvangen of in overleg kunnen bepalen, lukt het meestal om een spreker te vinden hiervoor. De kosten voor de spreker en eventuele materialen nemen zij voor hun rekening.

5. Het Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland (m.u.v. Tholen). Stuur een mail aan fdonkers@zeeuwsezorgschakels.nl of bel 0118-851416 / 06-83568903. Voor een spreker geldt mogelijk een vacatievergoeding van € 75,- per uur. De materialen stellen zij gratis ter beschikking.

6. Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost-Brabant heeft op dit moment geen sprekers beschikbaar. Met dit Netwerk zijn wij bezig om voor 2025 een soortgelijk bewustwordingstraject op te zetten. Uiteraard kunt u zelf een (oud-)zorgverlener uit uw gemeente benaderen voor een bijeenkomst over palliatieve zorg. In het online overzicht vindt u ook voorbeeld presentaties.

Klik hier voor meer informatie over de Netwerken Palliatieve Zorg

Gesprek over levenseinde

Denk ook eens aan het gesprek over het levenseinde. Leden van de KBO-werkgroep Identiteit en Zingeving verzorgen presentaties over het levenseinde. Tijdens deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij verschillende aspecten van het levenseinde zoals de medische zorg, palliatieve sedatie, euthanasie en hulp bij zelfdoding, het gesprek met partner en naasten, wensen vastleggen en wat moet er geregeld worden. De lezingen worden verzorgd door speciaal opgeleide vrijwilligers. U kunt een spreker aanvragen via info@kbo-brabant.nl.

Tip!

Organiseer de bijeenkomst(en) in de Week van de Palliatieve zorg van 12 tot en met 19 oktober 2024. Palliatieve zorg staat in deze week volop in de spotlights. Tijdens de Week van de Palliatieve Zorg bieden veel organisaties speciale activiteiten aan over palliatieve zorg. Daardoor weten straks méér mensen wat palliatieve zorg is, en wat het voor hen kan betekenen. Zodat uiteindelijk iedereen op het juiste moment de juiste zorg krijgt.

Wilt u helpen palliatieve zorg beter bekend te maken? Tijdens bijeenkomsten voor leden en niet-leden? Download dan de toolkit. De toolkit helpt u om extra aandacht te krijgen voor uw activiteit of evenement. U vindt er bijvoorbeeld logo’s, materialen om eigen posters en flyers te maken en een voorbeeld-persbericht.