10 september 2023

Subsidie bijeenkomsten palliatieve zorg

Het is belangrijk dat meer mensen weten wat palliatieve zorg is, en praten over wat zij belangrijk vinden in het leven én bij de dood. Want als u weet wat palliatieve zorg voor u kan betekenen en deelt wat u belangrijk vindt, kunt u de zorg krijgen die bij u past.

Daarom richt het Nationaal Programma Palliatieve Zorg zich met Maatschappelijke Bewustwording Palliatieve Zorg op de volgende doelstellingen:

• Burgers weten wat palliatieve zorg inhoudt en wat palliatieve zorg voor iemand kan betekenen;
• Zij weten hoe de sociale kaart op het gebied van palliatieve zorg in de regio eruitziet;
• Burgers gaan vanzelfsprekend (en vroegtijdig) het gesprek met naasten aan over hun waarden, wensen en behoeften op het gebied van palliatieve zorg. En leggen dit vervolgens ook vast;
• Deelnemers van de bijeenkomst krijgen handvatten aangereikt om het gesprek aan te gaan met naasten en zorgverleners.

KBO-Afdelingen kunnen een aanvraag indienen.

Voorwaarden:

1. De bijeenkomst wordt in 2023 georganiseerd en vindt ook in 2023 plaats.
2. De aanvraag kunt u tot 29 september 2023, 14.00 uur indienen. Als het aantal aanvragen het beschikbare budget overstijgt, wordt ervoor gekozen de indienperiode eerder te sluiten.
3. Het bedrag is € 500,- per bijeenkomst. Dit budget kan gebruikt worden voor: zaalhuur, koffie/thee, portokosten versturen uitnodiging, vergoedingen spreker(s) etc.
4. Het Netwerk palliatieve zorg in de betreffende regio is op de hoogte van de aanvraag en de organisatie van de bijeenkomst.
5. Deelnemers aan de bijeenkomst en de organisator vullen na afloop een beknopt (digitaal) evaluatieformulier in. De organisator koppelt de verzamelde info terug aan PZNL.
6. Het totale beschikbare subsidiebudget in 2023 is € 50.000,-. Bij de toekenning wordt het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ gehanteerd.

De organisator spant zich in om voldoende deelnemers te werven en zorgt voor communicatie rond de bijeenkomst.

U kunt als KBO-Afdeling zelf subsidie aanvragen. Ga hiervoor naar de webpagina Stimuleringsregeling organiseren bijeenkomsten palliatieve zorg 2023 of de website van Palliaweb en zoek op Stimuleringsregeling organiseren bijeenkomsten palliatieve zorg. Vervolgens kunt u uiteraard zelf sprekers voor de bijeenkomsten benaderen, maar u kunt ook contact opnemen met KBO-Brabant, Marian van Balen (info@kbo-brabant.nl). De werkgroep Identiteit en Zingeving kan bijvoorbeeld een lezing verzorgen over het levenseinde. Eventueel kunnen wij een gespreksleider afvaardigen die het gesprek over palliatieve zorg begeleidt als u zelf sprekers gevonden heeft.