21 april 2022

Toegankelijk betalingsverkeer

Op woensdag 20 april 2022 vond bij De Nederlandse Bank (DNB) de bijeenkomst ‘Actieplan Toegankelijk Betalingsverkeer’ plaats. Deelnemers: DNB, vertegenwoordigers van alle banken, Betaalvereniging Nederland (BVN), Geldmaat, Alliantie Digitaal Samenleven, Bibliotheken, belangenorganisaties en vertegenwoordigers van kwetsbare doelgroepen, waaronder KBO-Brabant.

Doe was het bedenken van concrete verbeteracties om de toegankelijkheid van het betalingsverkeer voor kwetsbare groepen te verbeteren.

Tijdens de bijeenkomst werden de eerste resultaten van het ‘Actieplan Toegankelijk Betalingsverkeer’ gepresenteerd, waaronder de start van een aantal DNB en BVN onderzoeken naar het betaalgedrag van de volgende groepen:
1.      Mensen zonder internet of smartphone
2.      Mensen met een lage digitale vaardigheid (in het bezit van internet/smartphone)
3.      Mensen met een visuele beperking
4.      Mensen met een mobiliteitsbeperking
5.      Mensen met een beperkte handfunctie
6.      Mensen met een auditieve beperking
7.      Mensen met een licht verstandelijke beperking
8.      Mensen in hun derde en vierde levensfase
9.      Mensen met een laag inkomen
10.   Laaggeletterden
11.   Mensen met een Westerse migratieachtergrond
12.   Mensen met een niet-Westerse migratieachtergrond

De onderzoeksresultaten worden dit najaar verwacht. De onderzoeken zijn een signaal dat er bij de banken steeds meer aandacht komt voor “kwetsbare groepen”. Deze waren tot nu toe vrijwel onzichtbaar, maar hebben veel problemen met de steeds verdergaande digitalisering en de sluiting van de bankfilialen.

In vier workshops werd gesproken over mogelijke gezamenlijke vervolgactiviteiten voor de volgende groepen:
·      Mensen met een visuele, lichamelijke, auditieve of licht verstandelijke beperking
·      Mensen met lage taal- en digitale vaardigheden
·      Senioren in de vierde levensfase met beperkte tot geen digitale vaardigheden
·      Migranten ouderen met beperkte kennis van de Nederlandse taal en weinig digitale vaardigheden