14 december 2023

Toekomstig wonen begint nú!

In 2023 zijn er liefst 39 bewustwordingsbijeenkomsten over wonen en zorg gehouden. Met tussen de zestig tot zelfs honderdtachtig deelnemers waren deze nuttige maar soms ook confronterende bijeenkomsten een groot succes.

Op verzoek van aangesloten seniorenverenigingen en KBO-Afdelingen verzorgt Els van Daal, projectleider Wonen en Zorg van KBO-Brabant, presentaties met als thema Toekomstig wonen begint nú. In de presentatie wordt een (nabij) toekomstbeeld geschetst als het gaat om wonen en zorg als je ouder wordt en de vitaliteit gaat afnemen. Met concrete voorbeelden wordt helder gemaakt hoe belangrijk het is om nu al stil te staan bij later, en daar het gesprek over aan te gaan: met jezelf, je naasten en je omgeving.

39 bijeenkomsten

“De deelnemers aan de bijeenkomsten zeggen na afloop vaak tegen mij: ‘Het was zéér zinvol, interessant en informatief, maar ook erg confronterend”, vertelt Els. “Dat komt omdat de ogen van veel senioren en aspirant-senioren worden geopend.” In 2023 waren er liefst 39 bijeenkomsten. Die worden vaak opgevolgd door een lokale voortzetting. “Het aantal deelnemers neemt duidelijk toe”, weet Els. “Het onderwerp leeft echt. Bijeenkomsten van tachtig tot honderd deelnemers zijn geen uitzondering meer.”

Praten over Later, Oog voor Elkaar

Succesvolle bijeenkomsten waren er ook in onder meer de wijken Brandevoort en Stiphout Warande in Helmond. De seniorenorganisaties KBO St. Lucia, KBO Stiphout-Warande en PVGE werken met andere organisaties in Helmond samen in Aandacht voor Ouderen. Eén van de projecten die zijn opgezet heeft de naam Praten over Later. Op initiatief van KBO St. Lucia is in de wijk Brandevoort een eerste bijeenkomst georganiseerd en het project Praten over Later, Oog voor Elkaar gelanceerd. Maar liefst honderdtachtig inwoners kwamen op deze eerste bijeenkomst af, waar projectleider Els van Daal de aftrap deed met haar presentatie.

Aan de slag met een vervolg

Een week na de sessie in Brandevoort volgde een bijeenkomst in Stiphout, georganiseerd door KBO Stiphout-Warande. “Ook hier was de belangstelling met zo’n zestig deelnemers groot”, vertelt Els. “Zowel in Brandevoort als in Stiphout gaat de KBO-Afdeling aan de slag met een vervolg.” Als start van de campagne Praten over Later werd onderstaande video vertoond; de moeite van het bekijken waard!