10 februari 2021

Uitspraak rechtszaak

Uitspraak rechtszaak KBO-Brabant en Stichting PensioenBehoud versus Nederlandse Staat

Woensdag 10 februari 2021 heeft de Rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan in de bodemprocedure die Stichting PensioenBehoud en seniorenvereniging KBO-Brabant zijn gestart tegen de Nederlandse Staat. Beide belangenorganisaties hebben betoogd dat de Nederlandse pensioenwetgeving in strijd is met de Europese pensioenrichtlijn (IORP), waardoor pensioenen ten onrechte al jaren niet meer zijn geïndexeerd en soms zelfs gekort. Het team van advocaten dat namens eisers optreedt bestaat uit mr. Koen Vermeulen (GMW advocaten) en prof. dr. mr. Hans van Meerten, hoogleraar Europees pensioenrecht en eveneens advocaat.

De rechtbank oordeelt dat KBO-Brabant en Stichting PensioenBehoud wél ontvankelijk zijn in hun collectieve vordering, terwijl de Staat dat betwistte. Daarmee is een belangrijke juridische hindernis genomen. Op een aantal essentiële punten hebben eisers gelijk gekregen van de rechtbank. Het meest belangrijke is dat bepaalde premieovereenkomsten niet vallen onder artikel 15 van de Europese richtlijn IORP wat gaat over het verplicht aanhouden van buffers. Dit betekent dat als pensioenfondsen feitelijk dit soort premieregelingen uitvoeren, zij dus niet vallen onder het strenge kader van de regering en zij dus niet onderhevig zijn aan de huidige rekenrente en de zware buffereisen. Hoewel het daarom onbegrijpelijk is dat de rechtbank uiteindelijk de vordering van KBO-Brabant en Stichting PensioenBehoud heeft afgewezen, bevat de uitspraak voldoende concrete handvatten voor eisers en hun advocaten voor het in hoger beroep voortzetten van de procedure.

KBO-Brabant is met 125.000 leden een van de grootste seniorenverenigingen in Nederland.
De Stichting PensioenBehoud behartigt de pensioenbelangen van gepensioneerden in ons land.

Eisers worden in hun procedure financieel ondersteund door de Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB (VVG-PGB), de Vereniging van Oud Hoogovens Medewerkers (VOHM), de Vereniging van Gepensioneerden van AkzoNobel (VGAN), de Vereniging De Nieuwe Ambtenaar (VDNA) en vele andere organisaties en particulieren.

 

PDF van vonnis

Klik hier voor de pdf met het vonnis.

 

Dit nieuws in de uitzending van Omroep Flevoland

In zijn live-uitzending bij Omroep Flevoland ging Ab Flipse, voorzitter van Vereniging Woekerpolis, op 11 februari onder meer in op het vonnis van de rechtbank in de bodemprocedure die KBO-Brabant en Stichting PensioenBehoud hebben aangespannen tegen de Nederlandse Staat. Klik hier.

 

Ook nieuwsbrief Ons Actueel ontvangen?

Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuws dat wij publiceren? Schrijf u in voor de nieuwsbrief Ons Actueel, die tweewekelijks verschijnt. Klik hier om u aan te melden.