1 maart 2021

Vaccinatie thuiswonende ouderen

Hoe werkt de coronavaccinatie voor 65-minners?
Huisartsen in Brabant starten medio februari met vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin voor mensen geboren in 1956 en 1957 en enkele medische risicogroepen.

Hoe werkt de coronavaccinatie voor (thuiswonende) 65-plussers?
Alle personen geboren vóór 1956, worden gevaccineerd door de GGD.

Een uitzondering vormen de bedlegerige thuiswonende ouderen en bewoners van kleinschalige instellingen. Zij worden door huisartsen(posten) gevaccineerd.

De thuiswonende 90+’ers zijn als eerste opgeroepen door de GGD en momenteel worden de 80+’ers gevaccineerd. Vanaf half februari worden de 75+-ers uitgenodigd. Dit gaat door tot en met de 65-jarigen. Het is belangrijk dat u gebruik maakt van de uitnodiging van het RIVM om naar een GGD-vaccinatielocatie te gaan.

Thuisvaccinaties niet-mobiele ouderen
Huisartsen kunnen de vaccins van AstraZeneca die zij ontvangen voor vaccinatie vanuit de praktijk ook gaan inzetten voor de thuisvaccinatie van niet-mobiele, thuiswonende patiënten. Een belangrijke ontwikkeling voor die mensen die niet naar een andere priklocatie kunnen worden vervoerd. De bedoeling was al langer dat de huisartsen de thuisvaccinaties zouden doen, maar er waren tot op heden geen vaccins die geschikt waren voor thuis, bij 65-plussers. Met het besluit van het ministerie van VWS dat het AstraZeneca-vaccin ook gebruikt mag worden voor 65-plussers, is die mogelijkheid er nu wel. Dit vaccin heeft relatief gunstige bewaar- en vervoersvoorwaarden en een lange houdbaarheid. Huisartsen die al door hun voorraad heen zijn (dit zullen vooral huisartsen in Zeeland, Limburg en Noord-Brabant zijn), kunnen met de volgende levering vaccins aan hun praktijk deze patiëntengroep bedienen.

Wanneer bent u aan de beurt?
Klik hier om uit te vinden wanneer u aan de beurt bent. Dit verwijst naar een pagina op de site van de rijksoverheid.

Aard van het vaccin
Het kan vreemd overkomen dat de oudsten naar een GGD-locatie moeten gaan en de 64-jarigen naar de huisarts kunnen. Dat komt door de aard van het vaccin. De Gezondheidsraad heeft geadviseerd mensen van 65 jaar en ouder zo veel mogelijk te vaccineren met het BioNTech-Pfizer-vaccin of het Moderna-vaccin, omdat deze vaccins een hoge bescherming geven bij ouderen. Het vaccin van BioNTech/Pfizer kan echter alleen op een centrale vaccinatielocatie toegediend worden, omdat het in grote hoeveelheden is verpakt en slechts vijf dagen in een geschikte koelkast bewaard kan worden. De bedlegerige patiënten zullen vanuit de huisartsenpraktijk gevaccineerd worden, maar voor deze aan huis te vaccineren ouderen is nog geen vaccin beschikbaar.

Er zijn een aantal vragen over de werking van het vaccin van Astra Zeneca. Er is een filmpje gemaakt dat de vragen beantwoordt. Klik hier.

Meld eventuele problemen aan ons!
Dit laat onverlet dat het voor ouderen bij de GGD-locaties goed geregeld moet zijn en dat ze goed moeten worden opgevangen. Heeft u hiermee problemen, dan horen wij het graag via een mail aan info@kbo-brabant.nl o.v.v. ‘vaccinatie’.
Bellen kan ook: (073) 644 40 66

De klacht dat het soms erg lang duurt voordat u een medewerker van de GGD aan de telefoon krijgt, hebben wij aan het ministerie van VWS doorgegeven zodat zij verbeteringen kunnen doorvoeren.

Heeft u vervoer nodig naar de vaccinatiestraat? Doorloop dan de volgende stappen:

Stap 1: Wacht totdat u een vaccinatiebrief krijgt
Als u in aanmerking komt voor een coronavaccinatie, dan krijgt u hierover een brief van het RIVM. Wacht met actie ondernemen tot u deze brief krijgt.

Stap 2: Bel de GGD voor een vaccinatie-afspraak
Heeft u de brief ontvangen? Dan kunt u een afspraak maken voor uw vaccinatie. Doe dat ook zo snel mogelijk! Het telefoonnummer van de GGD (0800-7070) treft u ook aan in de brief. Als u samen met uw echtgenoot geprikt wilt worden en één van beiden heeft nog geen oproep gekregen, geef dan door dat u graag samen wilt komen om gevaccineerd te worden. In sommige gevallen kan de GGD u nog samen inplannen.

Houd er rekening mee dat de wachttijden soms lang kunnen zijn. Wij krijgen van leden de tip om direct ’s morgens om 08.00 uur of aan het eind van de dag te bellen, bijvoorbeeld om 19.00 uur. De lijn is zeven dagen per week van 08.00 tot 20.00 uur geopend.

Stap 3: Geef aan dat u behoefte heeft aan vervoer
Tijdens het telefoongesprek met de GGD kunt u aangeven dat u vervoer naar de vaccinatiestraat nodig hebt. De GGD zal u dan doorverwijzen naar het publieksinformatienummer coronavirus van de Rijksoverheid.

Stap 4: Bel het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid
Bel het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid via 0800-1351. Een medewerker van deze hulplijn gaat samen met u op zoek naar een manier om bij de priklocatie te komen. Vaak zijn er allerlei mensen en dienstverleners die u kunnen helpen. Is er geen goede oplossing in uw eigen omgeving? Dan verbindt de medewerker van de Rijksoverheid u door met het ANWB-AutoMaatje of met het Rode Kruis.

 

Ook nieuwsbrief Ons Actueel ontvangen?

Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuws dat wij publiceren? Schrijf u in voor de nieuwsbrief Ons Actueel, die tweewekelijks verschijnt. Klik hier om u aan te melden.