9 november 2023

Zorgcontracten moeten op tijd rond zijn

Uiterlijk 12 november versturen zorgverzekeraars de nieuwe zorgpolis naar hun cliënten. De verzekeraars moeten wettelijk verplicht worden om tegelijk met de nieuwe polis kenbaar te maken met welke zorgaanbieders zij een contract hebben afgesloten, vindt Senioren Netwerk Nederland. Verzekerden mogen nooit meer de dupe worden van langslepende onderhandelingen over contracten.

Gelijktijdig met de nieuwe zorgpolis voor het aankomende jaar moeten verzekerden óók te horen krijgen met welke zorgaanbieders de verzekeraars contracten hebben afgesloten, en met welke zorgaanbieders dus niet. Senioren Netwerk Nederland pleit ervoor dat dat wettelijk zo geregeld wordt. “Alleen als ook bekend is met welke zorgverleners de verzekeraars een contract hebben voor het nieuwe jaar, kunnen verzekerden een weloverwogen keuze maken”, stelt Leo Bisschops, voorzitter van KBO-Brabant en woordvoerder van Senioren Netwerk Nederland. Via het netwerk behartigen seniorenverenigingen KBO-Brabant, KBO Gelderland, KBO Limburg, KBO Noord-Holland en KBO-Overijssel gezamenlijk de belangen van ruim 210.000 leden. “Uit onze grote achterban horen we dat mensen vaak niet weten dat hun zorgverzekeraar geen contract voor het nieuwe verzekeringsjaar heeft – of meer heeft – met hun zorgaanbieder. Dat heeft een enorme impact op zorgbehoevende ouderen, financieel en psychisch.”

Onacceptabel

“Van trage contractonderhandelingen tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder en het spel daaromheen, soms zelfs met pressiemiddelen over de ruggen van cliënten, zijn de verzekerden de dupe”, vervolgt Bisschops. “In maart 2023 moesten nog contracten voor het lopende verzekeringsjaar worden afgesloten. Dat is onacceptabel!”

Nog een garantie

Naast een wettelijk verankerde plicht voor zorgverzekeraars om tijdig bekend te maken met welke zorgaanbieders een contract is afgesloten, wil Senioren Netwerk Nederland nóg een garantie inbouwen voor cliënten. “Zolang voor de verzekerde niet tijdig duidelijk is wat de status van het contract is, mag de verzekerde niet gehinderd worden om naar de zorgaanbieder van zijn of haar voorkeur te gaan. Deze zorg dient dan door de verzekeraar volledig vergoed te worden!”, aldus Leo Bisschops.

Verbeteringen verwacht

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een document opgesteld waarmee zorgaanbieders en zorgverzekeraars het contracteerproces makkelijker en sneller kunnen laten verlopen. In de Handvatten Contractering en Transparantie gecontracteerde zorg staat wat de NZa minimaal verwacht van zorgaanbieders en zorgverzekeraars in de contractering en het informeren van consumenten. De NZa verwacht dat aanbieders en verzekeraars het komende jaar verbeteringen zullen laten zien. Senioren Netwerk Nederland zal dit – onder meer met de signalen uit de grote achterban – nauwlettend in de gaten houden!

Lees meer in onze reactie op de internetconsultatie bevorderen zorgcontractering.