10 januari 2024

Risk Factory wil nieuwe doelgroep: senioren

De Woonadviseurs van KBO-Brabant bezochten onlangs de Risk Factory in Geertruidenberg. In deze ‘ontdekfabriek’ wordt onder meer met behulp van nagebootste praktijksituaties inzicht gegeven in de risico’s van brandgevaar, cybercrime, contact met hulpdiensten, waterveiligheid en hygiëne. Risk Factory wil zich in de toekomst naast op kinderen van de basisschool ook gaan richten op de doelgroep senioren.

De Risk Factory is hoofdzakelijk gericht op leerlingen van de hoogste groepen van de basisschool, maar ook ouderen zijn een risicogroep en welkom in Geertruidenberg. De KBO-Woonadviseurs zijn gevraagd om vanuit hún ervaring en perspectief te kijken naar de Risk Factory. Voor ouderen zijn er ook risico’s. Wijken deze af van die van kinderen? En zo ja, op welk gebied? De input van de Woonadviseurs wordt meegenomen in eventuele aanpassingen, zodat de Risk Factory in de toekomst voor ouderen nog informatiever en geschikter is, en een mooie beleving kan zijn.

Lees verder onder de foto

Ervaringen opdoen

In het voorjaar 2023 deed een expertgroep van de Brabantse Risk Factory, samen met een vertegenwoordiging van KBO, in de Risk Factory in Limburg al ervaringen op met de doelgroep senioren. KBO-Brabant had al eerder aangegeven wat de meest relevante risico’s voor senioren zijn en wat we graag terug willen zien in de Risk Factory. We vinden het belangrijk dat er in elk geval aandacht wordt besteed aan de volgende hoofdthema’s: vallen, brand en cybercrime.

Businesscase

Nu Risk Factory Geertruidenberg na de doelgroep primair onderwijs ook aan de slag wil gaan met de doelgroep senioren wordt er een businesscase opgesteld. “Zo kunnen we een weloverwogen besluit maken”, legt Risk Factory uit. “De businesscase beschrijft de inspanningen en investeringen aan de hand van twee mogelijke scenario’s. Het ene scenario brengt sneller resultaat onder enkelvoudige regie. Het andere scenario gaat uit van samenwerking tussen partners, maar vraagt meer tijd.”

Lees verder onder de foto

Veiligheidsregio

De Risk Factory is een initiatief van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking met verschillende partners, zoals de GGD, politie, brandweer, het Waterschap, de ambulancedienst en de provincie Noord-Brabant. Het programma van de Risk Factory is momenteel in de eerste plaats afgestemd op het primair onderwijs, maar mogelijkheden voor eventuele aanpassingen gericht op senioren worden onderzocht, waarbij de Woonadviseurs om deskundige inbreng is verzocht. De Brabantse Risk Factory is de derde van Nederland; in Twente en Limburg openden eerder vestigingen.

Woonveiligheid vergroten

Voor de Woonadviseurs van KBO-Brabant was het interactieve bezoek aan de Risk Factory heel leerzame en nuttig. De vrijwillige Woonadviseurs adviseren en begeleiden senioren die zich goed en tijdig willen voorbereiden op hun woontoekomst. Een Woonadviseur kan meekijken bij het proces van woningaanpassing of -vernieuwing. Daarvoor voeren zij een gratis Huistest uit. De hiervoor opgeleide Woonadviseur lopen door de woning van de deelnemers om te onderzoeken op welke wijze het wooncomfort en de woonveiligheid vergroot kunnen worden. De woonadviseur maakt daarvoor een woonadviesrapport op.

Lees verder onder de foto

Meer informatie

Voor meer informatie over de Woonadviseurs van KBO-Brabant kunt u contact opnemen met Edith Mostert via emostert@kbo-brabant.nl, of telefonisch op (073) 644 40 66. Woont u in het Land van Cuijk? Neem dan contact op met Els van Daal via evandaal@kbo-brabant.nl, telefoon (073) 644 40 66.