Privacyverklaring KBO-Brabant

 

KBO-Brabant, gevestigd aan:
Albert Luthulilaan 10
5231HV ’s-Hertogenbosch

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
KBO-Brabant verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij maken gebruik van een ledenadministratie systeem, zowel op provinciaal (koepelverenging) als op lokaal niveau (Afdeling).

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
KBO-Brabant gebruikt geen bijzondere persoonsgegevens. Dat zijn strikt vertrouwelijke gegevens zoals medische informatie, ras, politieke gezindheid, geloofsovertuiging e.d.

Doel waarvoor wij persoonsgegevens verwerken
KBO-Brabant verwerkt uw persoonsgegevens bijvoorbeeld voor de volgende doelen:

 • Voor het afhandelen van uw betaling
 • Voor het verzenden van ons ledenmagazine en onze nieuwsbrief
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
KBO-Brabant bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
KBO-Brabant verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
KBO-Brabant gebruikt cookies of vergelijkbare technieken alleen voor de technische functionaliteit. Wij kunnen hiermee bijvoorbeeld inventariseren hoe lang bezoekers van de website op een bepaalde pagina blijven, naar welk onderwerp er veel wordt gezocht, hoeveel pagina’s men gemiddeld bezoekt. Daarmee kunnen wij zowel de inhoud als de opzet van de website verbeteren.

Met deze cookies worden bijvoorbeeld ook de voorkeursinstellingen van bezoekers bewaard, zodat men een volgende keer automatisch kan inloggen.

Via de cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden: datum en tijd van bezoek, duur van gebruik, type browser, IP-adres van de gebruikte computer, welke pagina’s worden bezocht. Wij verzamelen geen persoonsgegevens via de cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KBO-Brabant en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kbo-brabant.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten
KBO-Brabant wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
KBO-Brabant neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kbo-brabant.nl

Contactgegevens
http://www.kbo-brabant.nl

Albert Luthulilaan 10
5231HV ‘s-Hertogenbosch

(073) 644 40 66

U kunt contact opnemen met de Functionaris gegevensbescherming van KBO-Brabant, te bereiken via info@kbo-brabant.nl.