7 februari 2022

Debat verpleeghuiszorg uitgesteld

Onverantwoord om minder van meer in verpleeghuiszorg te investeren

KBO-Brabant vindt het onverantwoord om ‘minder van meer’ te investeren in verpleeghuiszorg omdat er nog geen volwaardig alternatief gerealiseerd is. De woonzorgopgave in de vorm van extra woningen, geclusterde woonvormen, nultredenwoningen, verpleeghuisplekken en de facilitering van Langer thuis wonen is nog lang niet rond. Bovendien ligt er een enorm personeelstekort op de loer en vraagt werving van zorgpersoneel en goed werkgeverschap om blijvende investeringen in de verpleeghuiszorg. KBO-Brabant pleit voor instandhouding van het kwaliteitsbudget (inclusief de personeelsnorm) en investeringen in de wijkverpleging om de toenemende zorgvraag thuis op te vangen.

Lees hier de mail die naar de Tweede Kamerleden is gestuurd als input voor het debat over verpleeghuiszorg, dat woensdag 9 februari zou plaatsvinden, maar nu tot nader order is uitgesteld.