4 maart 2021

Blog: onderzoek pensioenstelsel

‘Je hoeft geen complotdenker te zijn om een breed parlementair onderzoek naar het pensioenbeleid te wensen’

Leo Bisschops, voorzitter KBO-Brabant, 15 februari 2021

 

Heeft u het ook gezien? Het televisie-consumentenprogramma Radar dat onlangs inging op het faillissement van levensverzekeraar Conservatrix eind 2020? De financiële gevolgen voor de 45.000 polishouders zijn groot. Kunnen ze hun uitvaart of levensonderhoud blijven betalen? Was dit faillissement te voorkomen geweest door de overheid en door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB)? Waarom is in 2019 in Nederland het financiële vangnet – de opvangregeling voor verzekeraars – afgeschaft, terwijl er in Europa allerlei garantieregelingen bestaan om consumenten te beschermen als een verzekeraar failliet gaat?

Ik schrok van de uitzending. En eigenlijk toch ook weer niet. Immers, in 2014 al verscheen een alarmerend rapport van DNB over de branche van levensverzekeraars. Daarin viel te lezen: “Het aandeel levenspolissen in de branche was ooit goed voor de helft van de premieomzet, maar dreigt op te drogen”. De reactie daarop destijds van het Verbond van Verzekeraars: “De levensverzekeraars zien nieuwe kansen in de collectieve pensioenmarkt”. En inderdaad, in mei 2019 – vlak voor de totstandkoming van het pensioenakkoord – verwachtte de grootste verzekeraar van ons land: “flink te kunnen profiteren van de hervorming van het pensioenstelsel”.

Nu de eerste verzekeraar daadwerkelijk is omgevallen, vraag ik me af of de zwakke positie van levensverzekeraars de wérkelijke reden zou kunnen zijn voor het hervormen van het allerbeste pensioenstelsel ter wereld.

Je hoeft geen complotdenker te zijn om een breed parlementair onderzoek naar het pensioenbeleid te wensen, zoals ook door KBO-Brabant bepleit. Sterker: politieke partijen zouden daar zélf op moeten staan. Er zijn onderzoeken voor minder geweest; een koopkrachtverlies van het aanvullend pensioen van 20 tot 25% voor miljoenen werknemers en gepensioneerden is niet mis!

Helaas staan de meeste politieke partijen nog niet te trappelen voor een dergelijk onderzoek, zelfs niet in de doorgaans beloftevolle weken voor de verkiezingen van een nieuwe Tweede Kamer. Er vallen nog heel wat lessen te trekken uit de toeslagenaffaire.

 

Meer info hierover

Klik hier voor een artikel in de Ons van maart 2021 over dit onderwerp: een interview met José Matheij van het landelijk actiecomité Red het Pensioenstelsel.

Klik hier voor een nieuwsbericht elders op de website, met een brief die wij op 25 februari stuurden aan alle politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Hierin benadrukken wij de noodzaak van een parlementaire ondervraging naar de misstanden in ons pensioenstelsel sinds invoering van de Pensioenwet 2007.

 

Ook nieuwsbrief Ons Actueel ontvangen?

Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuws dat wij publiceren? Schrijf u in voor de nieuwsbrief Ons Actueel, die tweewekelijks verschijnt. Klik hier om u aan te melden.