Veiligheid: fraude en oplichting

Nieuwste babbeltruc over vaccins, pas op!

KBO-Brabant is bezorgd en verontwaardigd! Oplichters maken nu ook misbruik van de wens van veel senioren om zo snel mogelijk in aanmerking te komen voor vaccinatie tegen het coronavirus. Zij worden benaderd (gebeld) uit naam van een instelling (bijvoorbeeld de GGD) om een afspraak te maken voor vaccinatie. Daarvoor moeten zij via Whatsapp een bedrag overmaken. Dat bedrag krijgen zij volgens de beller terug van de verzekering. Dit is helemaal niet waar.

Maak geen geld over. De vaccinatie tegen het covid virus is gratis!! U krijgt altijd een uitnodigingsbrief voor COVID-vaccinatie.

Klik hier voor een artikel  hierover in het Eindhovens Dagblad. Heeft u vragen? Bel ons op 073 – 644 40 66. Of vul het formulier onder aan deze pagina in om terug gebeld te worden.

Nieuwste oplichtingstruc: bank-aan-huis-oplichting

Er komt een nep-bankmedewerker bij u aan huis om zogenaamd samen met u uw bankrekening te beveiligen of om uw betaalpas of inlogapparaatje en uw pincode op te halen. Uw bank vraagt nooit om uw pincode, betaalpas of inlogapparaat en zal deze nooit bij u ophalen!

Wat gebeurt er?
Een oplichter belt en doet zich voor als iemand van uw bank. Het telefoonnummer waarmee de oplichter belt, kan het echte nummer van de bank zijn, maar is het niet. Dat heet het spoofing-gedeelte. De nep-bankmedewerker maakt de persoon aan de andere kant van de lijn eerst bang met een smoes door bijvoorbeeld te zeggen dat er een verdachte grote betaling vanaf diens bankrekening is gedaan, dat diens computer niet meer veilig is of dat een betaalpas of inlogapparaatje vervangen moet worden. Daarna maakt de nep-bankmedewerker het slachtoffer wijs dat er iemand van de bank langs moet komen (‘tja, corona, u kunt niet naar het kantoor komen, dus we komen naar u’) om de problemen op te lossen of om een pas of inlogapparaat op te halen. Sommige boeven zijn zo brutaal dat ze zich een weg naar binnen weten te banen om even te helpen met de computer.

Klik hier naar de website van Veilig Bankieren, met meer informatie!

Nieuwste phishing namens Geldmaat

Er is een phishing mail in omloop, zogenaamd namens Geldmaat, dat in de gele automaten van Geldmaat de klanten van ABN.AMRO, ING en Rabobank een nieuwe pas nodig hebben. Ga hier niet op in en merk de mail als SPAM aan.

Zie ook www.veiligbankieren.nl

De valse mail ziet er zo uit: klik hier.

Phishing via VGZ

Van VGZ ontvingen wij dit bericht:

Er zijn meerdere phishingmails in omloop. Dit zijn mails die lijken alsof ze van VGZ afkomstig zijn, maar het zijn fraudeurs die proberen om aan gegevens of geld te komen. Het kan zijn dat u zo’n mail in uw mailbox krijgt. Op deze pagina op de site van VGZ leest u wat u kunt doen tegen phishing.

Slachtoffer?

Hoewel ouderen in algemene zin niet vaker slachtoffer worden van strafbare feiten dan mensen in andere leeftijdsgroepen vinden wij ieder slachtoffer er een te veel. Politie en de Fraudehelpdesk zien sinds de corona-crisis een verschuiving in de criminaliteit. Zo is het aantal slachtoffers van hulpvraagfraude (bijvoorbeeld via WhatsApp) fors toegenomen en worden babbeltrucs gebruikt waarbij criminelen ‘hulp’ aanbieden.

Slachtofferschap kan iedereen overkomen en dus ook elke oudere. Daarom krijgt men via de campagne concrete handelingsperspectieven mee die slachtofferschap zoveel mogelijk kan voorkomen. Wanneer een oudere toch slachtoffer is geworden, is het van belang dat dit bespreekbaar is en ouderen aangifte doen. Hiervoor geeft de campagne eveneens tips. Deze (universele) informatie en tips kunnen natuurlijk ook door anderen worden benut, zoals bijvoorbeeld (klein)kinderen, buren en verzorgers.

Lees hier het verhaal van Joséphine uit Vught bij Omroep Brabant.

Heeft u zelf iets dergelijks meegemaakt?
Heeft u zelf iets onprettigs op dit gebied meegemaakt en wilt u erover praten? Onze vrijwilligers van ‘Ons Veilig thuis’ staan u graag te woord. U kunt bellen naar ons kantoor: 073 – 644 40 66. U kunt ook het formulier hieronder aan de pagina invullen. U wordt dan zo spoedig mogelijk gebeld.

Aangifte doen!
Mensen kunnen online aangifte doen van hulpvraagfraude (klik hier) en ook online melding doen bij de Fraudehelpdesk (fraudehelpdesk.nl). Op die manier wordt voorkomen dat anderen slachtoffer worden.

Campagne overheid: maak het oplichters niet te makkelijk!

Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom startte op 1 september 2020 vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met andere partijen de campagne Senioren en Veiligheid. Senioren krijgen concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden en over wat ze moeten doen als het wel gebeurt. Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ werd gedurende vier weken aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp) en phishing.

De minister stuurde over deze campagne op donderdag 27 augustus aan de Tweede Kamer een Kamerbrief. Lees hem hier.

In ledenmagazine Ons van september stond een artikel over deze campagne, lees het hier.

Beleidsmedewerker Edith Mostert werd op zaterdag 29 augustus over de campagne geïnterviewd door Radio Rucphen, klik hier voor het fragment.

Programma van de campagne Senioren en veiligheid

Elke week van september 2020 stond in het teken van een andere vorm van criminaliteit:

  • 1 tot en met 7 september: meekijken bij pinnen
  • 8 tot en met 14 september: babbeltrucs – klik hier voor een folder
  • 15 tot en met 21 september: hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp)
  • 22 tot en met 28 september: phishing

Via websites (www.maakhetzeniettemakkelijk.nl) en social media kanalen van zowel het ministerie van Justitie en Veiligheid als van betrokken partijen, werden wekelijks nieuwe voorlichtingsfilmpjes over het thema geplaatst, met Kees Hulst in de hoofdrol. Zie verderop de links naar deze filmpjes. Vele partijen sloten bij de campagne aan door het campagnemateriaal te verspreiden via hun eigen kanalen, zowel fysiek als digitaal: ouderenbonden, politie, Slachtofferhulp Nederland, de Fraudehelpdesk, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Veilig internetten, banken, de telecomsector en ruim 100 gemeenten.

Op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl kunt u informatie vinden over fraude en oplichting.

In april 2021 is er een nieuwe campagne. Informatie volgt.

Klik hier voor een brochure met allerlei trucs op een rij.

Ambassadeur Kees Hulst voor de campagne Senioren en veiligheid

Minister Grapperhaus maakte bekend dat acteur Kees Hulst ambassadeur wordt van de campagne. Hulst: “Als acteur in ‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen’ zie ik hoe graag senioren het heft in eigen handen nemen. Zij kunnen veel zelf doen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden, maar hebben daarvoor wel de juiste informatie nodig. Daarom steun ik als ambassadeur graag de campagne, want samen met de overheid maken wij ouderen het oplichters natuurlijk niet te makkelijk!”.

Alle filmpjes van de campagne Senioren en veiligheid

Hier de gepubliceerde filmjes van de campagne, op YouTube:

  • Week 1 september: Meekijken met pinnen: klik hier
  • Week 8 september: Babbeltrucs, klik hier 
  • Week 15 september: Hulpvraagfraude (geld), klik hier
  • Week 22 september: Phishing, klik hier
Aanvraag gebeld worden over (online) fraude
  • NB: Let op de juiste spelling, anders kunnen we u niet bereiken!
  • NB: Let op de juiste spelling, anders kunnen we u niet bereiken! Hebt u geen e-mailadres, laat dit vakje dan open