27 januari 2021

Goed wonen als u ouder wordt

Van nieuwe woonvormen tot beter buurtcontact

 

Wat betekent goed wonen voor u als u ouder wordt? Voor inspiratie, met vragen, goede ideeën, of gewoon voor een klein duwtje in de goede richting kunnen (kader)leden van KBO-Brabant vanaf nu terecht bij de projectgroep Ons Wonen.

Seniorenwoningen in een oud kloosterkwartier in Veghel. Wonen op de plek waar vroeger stallen stonden, op een boerenterrein in Zundert. Een appartementencomplex voor zowel jongeren als senioren in Langenboom. Op veel verschillende plaatsen in Noord-Brabant wordt er gewerkt aan bijzondere vormen van wonen, met en zonder zorg. Woonvormen die geschikt zijn voor senioren en eraan bijdragen dat we met z’n allen goed thuis kunnen blijven wonen.

 

Eigen regie

Dat is maar goed ook, want er is in onze provincie, net als in de rest van Nederland, een groot tekort aan woningen waar senioren de rest van hun leven passend kunnen blijven wonen. We weten uit onderzoek – en misschien herkent u dat wel – dat de meesten van ons het nadenken over onze woon- en zorgtoekomst graag zo lang mogelijk uitstellen en KBO-Brabant stelde eerder al vast dat ook woningcorporaties en gemeenten nog niet zoveel doen als ze zouden moeten doen. ‘De initiatieven die er zijn, laten zien dat senioren zelf veel invloed kunnen uitoefenen op hun woon- en mogelijke zorgtoekomst, maar vaak hebben ze daarbij wel wat ondersteuning nodig’, zegt Els van Daal, die vanuit KBO-Brabant de nieuwe projectgroep Ons Wonen coördineert. ‘Met onze projectgroep willen we kennis over dit soort initiatieven ophalen en delen. We willen bewustwording over dit onderwerp aanwakkeren. En we willen Afdelingen en Kringen op weg helpen en de samenwerking op gang brengen: door onze kennis te delen, door ze in contact te brengen met elkaar of met andere partijen in hun dorp of wijk. Onze belangrijkste doelen zijn dat senioren zelf gaan nadenken over hun toekomstige woonwensen én zelf ook de regie nemen bij projecten hiervoor.’

 

Van klein tot groot

Afdelingen en Kringen die burenprojecten willen starten kunnen ook bij de projectgroep terecht. Want soms gaat goed wonen over heel basale dingen, zegt Eva Geelen, projectconsulent West-Brabant. ‘Werken aan een goede en passende woontoekomst begint niet bij nadenken over verhuizen. Goed contact met je buren en andere mensen in de straat hoort ook bij een goede woontoekomst. Investeer daarin. En begin daar vandaag mee. Misschien kunt u bijvoorbeeld wel met uw buren afspreken dat u elkaar belt als u hulp nodig heeft. Uiteindelijk hopen we dat buren ook op hun pantoffels bij elkaar durven aankloppen om hulp. Dat soort nabije connecties zorgen voor een gevoel van veiligheid. En tegelijkertijd is het ook fijn iets voor een ander te kunnen doen en te weten dat die ander dat ook voor jou zal doen.’ De projectgroep denkt ook mee over grotere projecten en kan kaderleden daarvoor met de juiste mensen in contact brengen. De ervaring bij andere initiatieven leert namelijk dat die best complex kunnen zijn. ‘Je hebt te maken met financiën, met vergunningen, met belangen van verschillende partijen’, zegt Frank van Rooy, projectconsulent Midden-Brabant. ‘Niet iedereen heeft daar al veel ervaring mee. Wij kunnen je in contact brengen met de juiste personen of wijzen op vergelijkbare initiatieven.’

 

Expertise en ervaring

Daarnaast roepen de leden van de projectgroep (kader)leden op zich te melden als zij al veel expertise en ervaring hebben met projecten rondom goed wonen. ‘We weten dat er enorm veel kennis zit bij onze leden en dat mensen die kennis graag delen’, zegt Edith Mostert, projectconsulent Zuidoost-Brabant. ‘Hoe meer wij van hen horen over alle projecten binnen en buiten de provincie, over wat wel en niet te doen, hoe beter wij andere leden kunnen adviseren en zo nodig begeleiden.’ De projectgroep richt zich nadrukkelijk op een brede doelgroep. Mostert: ‘Niet alleen 75-plussers, maar ook 50-plussers doen er goed aan nu al na te denken over hoe zij in de toekomst goed kunnen wonen. Dan weet je zeker dat je de regie hebt over je woontoekomst.’

 

Gedeelde logeerkamer

‘Er is veel meer mogelijk dan mensen nu weten’, zegt projectcoördinator Van Daal. ‘Kleiner wonen hoeft niet per se te betekenen dat je kleinkind niet meer kan logeren. Er zijn bijvoorbeeld ook initiatieven waar de bewoners een logeerkamer delen.’ Een ander goed voorbeeld van wat de projectgroep wil bereiken is wat er nu al in het Land van Cuijk gebeurt. Daar praten ouderen met de woningcorporatie, de gemeente en zorg- en welzijnsorganisaties over wat er nodig is om goed te wonen als je ouder wordt. Van Daal is daar voorzitter van de projectgroep. ‘Je merkt dat dit voor de deelnemende organisaties nog wennen is: dat niet zij beslissen vóór de mensen, maar dat de mensen zelf de leiding hebben. Ook hier blijkt dat mensen heel goed weten wat ze willen, als ze er zelf maar bewust over gaan nadenken. Vanuit KBO-Brabant moedigen we ze aan de ruimte te pakken en in actie te komen.’

 

Contact

Bent u een (kader)lid en heeft u een vraag voor de projectgroep Ons Wonen? Of kunnen we gebruikmaken van uw ervaring en expertise op dit vlak? Of heeft uw Afdeling of Kring een goed idee, maar weet u niet hoe u moet beginnen? Stuur een mail naar info@kbo-brabant.nl of bel ons tijdens kantooruren: (073) 644 40 66.

Zie ook deze pagina op onze website.

 

Dit zijn de leden van de projectgroep

Els van Daal
Projectcoördinator en verantwoordelijk voor Noordoost-Brabant

 

Thomas van Kuijk
Verantwoordelijk voor West-Brabant

 

Frank van Rooy
Verantwoordelijk voor Midden-Brabant

 

Ellen Willemsen
Verantwoordelijk voor Zuidoost-Brabant

 

tekst Mirjam Streefkerk / beeld Roy Lazet

 

Ook nieuwsbrief Ons Actueel ontvangen?

Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuws dat wij publiceren? Schrijf u in voor de nieuwsbrief Ons Actueel, die tweewekelijks verschijnt. Klik hier om u aan te melden.