26 januari 2024

Stimuleringsmaatregel Wonen en Zorg eindigt

De Stimuleringsmaatregel Wonen en Zorg van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stopt per 4 april 2024. Deze maatregel is bedoeld voor mensen die kleinschalige innovatieve woonvormen voor 55-plussers willen realiseren.

De regeling werd per april 2019 in het leven geroepen voor een periode van vijf jaar, maar komt nu aan het einde van deze reguliere termijn ten einde. KBO-Brabant betreurt het dat er nog geen besluit over een mogelijk vervolg van deze regeling is genomen. Eén derde van de woningen van de 900.000 nieuwe woningen moet geschikt zijn voor ouderen. Deze stimuleringsmaatregel versnelt dit proces.

Geclusterde woonvormen

In Nederland is er een toenemende behoefte aan levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen voor 55-plussers. Voorbeelden zijn: een woonhofje of gemeenschappelijk wonen in een appartementencomplex. Het doel hiervan is om zo lang mogelijk zelfstandig en prettig in een vertrouwde thuisomgeving te kunnen blijven wonen. Steeds meer vitale en ondernemende 55-plussers, organisaties en ondernemers richten zich op de realisatie van innovatieve en kleinschalige geclusterde woonvormen, mede aangemoedigd door de SWZ.

Nood is hoog

Inmiddels is er een externe evaluatie naar het functioneren van de regeling uitgevoerd. Daar moeten nog conclusies en mogelijke voorstellen voor een vervolg aan verbonden worden, waarover de Ministerraad een besluit moet nemen. KBO-Brabant hoopt dat medio 2024 meer bekend zal zijn en dat de succesvolle regeling een vervolg krijgt, want de nood is hoog. Wie nog gebruik wil maken van de huidige subsidieregeling kan nog tot en met 3 april 2024 een aanvraag voor de subsidie, planontwikkeling en/of borgstelling indienen. Gelukkig heeft de provincie Noord-Brabant ook een regeling Collectieve wooninitiatieven die tot 31 december 2024 loopt Klik hier voor meer informatie

Lees ook: Steeds minder financieringsmogelijkheden voor woonoplossingen senioren