28 november 2023

Online bankieren niet voor alle ouderen eenvoudig

Eén op de tien senioren die internetbankiert heeft daar wel eens moeite mee. Zij vinden vooral de snelheid waarmee handelingen op de website en in de app van de bank moeten worden uitgevoerd lastig. Ook zijn ze vaak bang om iets fout te doen.

Veel senioren bankieren via de website en/of app van hun bank. Negen op de tien vindt dat heel handig. De app vindt men vaak makkelijker te gebruiken dan de website (47 procent tegenover 13 procent). Ook betaalt bijna de helft van de app-gebruikers al wel eens contactloos met hun smartphone of smartwatch, bijvoorbeeld in winkels en restaurants. Online bankieren biedt veel ouderen dus gemak. Echter 13 procent ervaart dat niet altijd zo. Zij hebben soms tot heel vaak moeite met internetbankieren, blijkt uit onderzoek van SeniorWeb onder bijna negenhonderd ouderen.

Belemmeringen

32 procent van de ouderen die problemen ervaren met online bankeren geeft als belangrijkste reden hiervoor aan dat ze niet zo snel zijn met lezen en/of digitale zaken, en je handelingen vaak snel moet uitvoeren. Een bijna even groot deel – 31 procent – is men bang om iets fout te doen. Een deelnemer legt het zo uit: ‘Ik vergeet steeds de volgorde van de handelingen; de site is te snel voor alle handelingen’. En een ander meldt: ‘Ik heb er moeite mee doordat ik slecht zie; het icoontje om te kunnen overmaken verdwijnt te snel’. Verder geven mensen aan dat zij moeite hebben met de teksten op de website of in de app van hun bank. Of ze begrijpen niet goed hoe de website of app werkt. Een deel van de senioren laat weten onvoldoende digitaal vaardig te zijn. De vele snelle veranderingen van de websites en apps, bedoeld om de veiligheid te verbeteren, maken het nog lastiger voor velen.

Oplossingen

De senioren die moeite hebben met online bankieren zouden dan ook graag zien dat er meer tijd komt om alle handelingen op de website of in de app uit te voeren. Ook vinden zij dat de teksten op de websites en in de apps van de banken duidelijker kunnen, zowel begrijpelijker als beter leesbaar, dus met grotere letters. De websites en apps van de banken zouden volgens deze deelnemers idealiter wat minder vaak moeten veranderen. Ook vinden ze dat deze veranderingen duidelijker moeten worden aangekondigd en uitgelegd.

Digitaal meedoen

Belangrijk is dat iedereen digitaal kan (blijven) meedoen. Het onderzoek van SeniorWeb maakt duidelijk dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Voor een deel van de ouderen is het lastig om alle digitale ontwikkelingen bij te benen. Zij hebben hier hulp bij nodig. Van de ouderen die moeite met internetbankieren hebben, blijkt echter maar een derde hulp te vragen aan iemand uit hun omgeving. Voor alle senioren die hulp kunnen gebruiken is er nu duidelijke uitleg te vinden op de website seniorweb.nl/online-betalen. Ook zijn er overal in het land workshops internetbankieren en mobiel bankieren. Deze worden gegeven in leslocaties van SeniorWeb, regelmatig in samenwerking met Rabobank. Ouderen die meer vertrouwd willen raken met mobiel bankieren kunnen ook veilig oefenen met de DigiHandig-app. Deze gratis app laat zien hoe de apps voor mobiel bankieren werken.