2 april 2024

Vacature: procesbegeleider in Brabant

Wij zoeken procesbegeleiders voor het project Senioren zelf aan zet, praat vandaag over morgen. Het project moet ouderen stimuleren tijdig na te denken en te praten over wonen, zorg en welzijn op latere leeftijd.

Ouderen willen graag in hun vertrouwde en veilige omgeving ouder worden, waarbij ze hun zelfstandigheid zoveel mogelijk behouden en de zorg krijgen die nodig is. Met een plek in de wijk waar sociale contacten dichtbij zijn, waardoor eenzaamheid wordt voorkomen. Nu wachten senioren vaak te lang of hebben verkeerde verwachtingen waardoor zij niet goed zijn voorbereid op verminderde vitaliteit en gezondheid die met veroudering samenvallen. Ze gaan vaak pas iets ondernemen als het feitelijk te laat is en verliezen daarmee hun regie. Onze boodschap: praat vandaag over morgen!

Om wonen, zorg en welzijn bij een dubbele vergrijzing en toenemende tekorten aan zorgpersoneel goed vorm te kunnen blijven geven, is een krachtenbundeling van senioren met vrijwilligers, plaatselijke (woon-, zorg- en welzijns)organisaties en gemeente noodzakelijk. Daarom starten seniorenverenigingen KBO-Brabant, KBO Limburg, KBO-Overijssel en KBO Zeeland het tweejarig project Senioren zelf aan zet, praat vandaag over morgen. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. Ons motto: van vergrijzingsangst naar samenredzaamheid en draagvlak!

Voor de provincie Brabant zoeken we een procesbegeleider voor (tenminste) de duur van het project.

Taken

De procesbegeleider houdt bijeenkomsten voor leden en niet-leden op verzoek van en in samenwerking met de lokale afdelingen van de provinciale KBO. Doel van de bijeenkomsten is senioren bewust maken van hun bestaande woon- en leefsituatie en hen ondersteunen bij het in kaart brengen van de gewenste situatie en het realiseren daarvan, zonder de regie van senioren zelf over te nemen.

Gevraagde competenties

► Heeft een goed netwerk en werkt samen met lokale seniorenverenigingen, gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties.
► Is communicatief sterk, presenteert vlot en staat open voor feedback.
► Is accuraat en rapporteert over de activiteiten en voortgang van het project aan provinciale KBO, lokale Afdelingen en landelijk projectleider.
► Beschikt over HBO werk- en denkniveau.
► Ervaring in de sectoren zorg, welzijn en/of wonen is een pré.
► Woont bij voorkeur in de provincie Noord-Brabant.
► Beschikt over een auto en is bereid in de avonduren te werken.

Wij bieden

► Een fulltime dienstverband (36 uur/week) voor de duur van het project tot 1 januari 2026 (mogelijk langer afhankelijk van subsidieverlenging).
► Inschaling en beloning/reiskostenvergoeding conform CAO Sociaal Werk, schaal 10.

Positie in de organisatie

► Legt verantwoording af aan de directeur van de provinciale KBO en de landelijk projectleider.
► Is onderdeel van het projectteam waarin wordt samengewerkt met de collega-procesbegeleiders in de andere drie provincies en de landelijk projectleider.

Heeft u interesse, mail dan uw sollicitatie naar cvanbrenk@kbo-brabant.nl.

Wilt u meer weten? Bel met projectleider Corrie van Brenk, telefoon 06 – 25 73 40 37.