Pensioenen

Al langere tijd staat het besteedbaar inkomen van gepensioneerden onder druk. De AOW (de eerste pijler in ons pensioenstelsel) is indirect gefiscaliseerd en veel aanvullende pensioenen (de tweede pijler) worden al jaren niet geïndexeerd en dreigen zelfs gekort te worden. Allerlei belastingvoordelen voor werkenden zijn aan de neus van gepensioneerden voorbij gegaan en fiscale tegemoetkomingen voor ouderen zijn afgebouwd of afgeschaft. Maar de kosten voor levensonderhoud nemen wel toe, met name huur-, energie- en zorgkosten.

Wij zijn daarom bijzonder alert op alle ontwikkelingen rondom pensioenen. Hieronder houden wij u op de hoogte van onze activiteiten. Ook treft u een lijst aan van geselecteerde informatie.

Wilt u meer informatie? Vul dan het formulier onder aan deze pagina in!
Voor meer informatie over al onze acties rondom pensioenen, kunt u contact opnemen met
KBO-Brabant, door het formulier helemaal onderaan deze pagina in te vullen. U wordt zo snel mogelijk terug gebeld of gemaild door een van onze medewerkers.

 

 

Bodemprocedure tegen Nederlandse Staat inzake Pensioenwet

Stichting PensioenBehoud en KBO-Brabant zijn een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat gestart. Deze procedure wordt financieel gesteund door de Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB (VVG-PGB), de Vereniging van Oud Hoogovens Medewerkers (VOHM), de Vereniging van Gepensioneerden van AkzoNobel (VGAN), de Vereniging De Nieuwe Ambtenaar (VDNA) en diverse andere verenigingen en particulieren.

Mede door de corona pandemie, is er helaas nog steeds geen datum voor de eerste zitting door de rechter vastgesteld. Partijen hebben in januari 2020 reeds hun verhinderdata opgegeven. Begin juni is over deze trage afhandeling een klachtenformulier bij de rechtbank ingediend door onze advocaten. Hopelijk leidt dit op korte termijn tot een zittingsdatum. 

Wilt u ook financieel bijdragen? Wij hebben hiervoor een gezamenlijke website (www.donatiepensioenprocedure.nl) aangemaakt en een rekening opengesteld.
Klik hier voor een verantwoording van de tot nu toe ontvangen gelden.

Onderzoek naar fouten in individuele pensioenen

Door grove fouten van pensioenfondsen kunnen deelnemers geld waar ze recht op hebben mislopen. 50PLUS is gestart met een onderzoek naar administratieve ongeregeldheden in pensioendossiers. Heeft u een vermoeden dat uw pensioenfonds administratieve fouten heeft gemaakt, dan kunt u daarvan melding maken via een speciaal formulier.

Klik hier voor de website van 50PLUS

Film van de
laatste pensioenbijeenkomst
in januari 2020

Bijeenkomsten pensioenen in november 2019 en januari 2020

In november 2019 en in januari 2020 organiseerde KBO-Brabant informatiebijeenkomsten over pensioenen. Samen met ons lid/pensioenexpert Rob de Brouwer praatten we u bij over de vele ontwikkelingen op dit gebied.

Van de avondbijeenkomst op 28 januari in Tilburg is een film gemaakt. klik hier.

Handtekeningenactie rekenrente

KBO-Brabant, KBO-PCOB, PVGE, Stichting PensioenBehoud, Vereniging Pensioenverlies, Omroep MAX, 50PLUS, SP, PVV, FvD en DENK hebben het initiatief genomen voor een online handtekeningenactie. De actie roept het kabinet met klem op om een realistische rekenrente toe te passen. Pensioenfondsen maken al decennialang rendementen die gemiddeld tussen de 6 en 7 procent liggen. Maar bij het berekenen van de dekkingsgraad moeten ze net doen of ze amper 0,5 procent rendement halen.

Steunt u de actie en wilt u ook tekenen? Klik hier.

 

 

 

Brandbrief van veertig prominente Nederlanders

Veertig prominente Nederlanders stuurden op 13 oktober de fractievoorzitters van de Tweede Kamer een brandbrief/memo over de huidige rekenregels bij pensioenen. ‘Bijgaand treft u een memo aan dat ingaat op een onderdeel van de huidige problematiek van ons pensioenstelsel. Het memo beschrijft de feitelijke financiële ontwikkelingen bij onze pensioenfondsen en constateert dat deze aanzienlijk afwijken van de thans gehanteerde rekenregels. Willen we deze problemen oplossen dan moeten we bereid zijn om de rekensystematiek omtrent de pensioenen inhoudelijk opnieuw te bekijken, in het licht van het bestaande pensioencontract en zeker ook in het zicht van hervorming daarvan.’

Klik hier om de gehele inhoud van de brief te lezen op de opiniepagina van de Volkskrant.

 

 

 

Nuttige pensioeninformatie

 

Webinar pensioenen
KBO-Brabant heeft een webinar laten maken, waarin pensioenexpert Rob de Brouwer duidelijke uitleg geeft over ons pensioenstelsel en de politieke ondermijning ervan. Klik hier om het te zien. Van de laatste pensioenbijeenkomst in januari 2020 is ook een filmpje gemaakt. Klik hier.

 

Website Pensioenfeiten
Pensioenfeiten is een initiatief van pensioenexpert Rob de Brouwer. Hij publiceert hier columns en artikelen die hij zelf of samen met anderen schrijft over de problemen van het Nederlandse pensioenstelsel. Klik hier.

 

Vereniging Pensioenverlies
De Vereniging Pensioenverlies heeft het voornemen om een procedure tegen de Nederlandse Staat te starten wegens de in de vorige eeuw ontnomen ABP-gelden. Als (gewezen) ABP-deelnemer of sympathisant kunt u lid worden. Klik hier voor de website van de Vereniging Pensioenverlies.

 

Aangifte tegen pensioenfondsen
Op 29 oktober 2019 heeft de heer Wouter Verwoerd bij het Openbaar Ministerie aangifte gedaan van het plegen van valsheid in geschrifte door de pensioenfondsen in Nederland. De fondsen houden zich volgens de heer Verwoerd niet aan de eis in de Pensioenwet om de marktwaarde van de technische voorzieningen (het bedrag dat ze nu opzij moeten zetten om later de toegekende pensioenaanspraken te kunnen betalen) te berekenen.

Klik hier voor de aangifte.

 

Overige interessante documenten
Het wetenschappelijk bureau van de SP besteedt in het februari 2020 nummer van Spanning aandacht aan het pensioenstelsel: ‘in dit nummer proberen we misverstanden, mythes en onduidelijkheden over ons pesnioenstelsel bloot te leggen en duidelijk te maken hoe ons pensioenstelsel in elkaar zit’.
Klik hier om deze editie te downloaden.

Aanvraag informatie pensioenen
  • NB: Let op de juiste spelling, anders kunnen we u niet bereiken!
  • NB: Let op de juiste spelling, anders kunnen we u niet bereiken! Hebt u geen e-mailadres, laat dit vakje dan open