Pensioenen

Al langere tijd staat het besteedbaar inkomen van gepensioneerden onder druk. De AOW (de eerste pijler in ons pensioenstelsel) is indirect gefiscaliseerd en veel aanvullende pensioenen (de tweede pijler) worden al jaren niet geïndexeerd en dreigen zelfs gekort te worden. Allerlei belastingvoordelen voor werkenden zijn aan de neus van gepensioneerden voorbij gegaan en fiscale tegemoetkomingen voor ouderen zijn afgebouwd of afgeschaft. Maar de kosten voor levensonderhoud nemen wel toe, met name huur-, energie- en zorgkosten.

Wij zijn daarom bijzonder alert op alle ontwikkelingen rondom pensioenen. Hieronder houden wij u op de hoogte van onze activiteiten. Ook treft u een lijst aan van geselecteerde informatie.

 

Avondbijeenkomst voorlichting pensioenen
28 januari 2020 in Tilburg

 

 

Extra bijeenkomst pensioenen op 28 januari in de avond, Tilburg

In januari 2020 organiseert KBO-Brabant een vijfde informatiebijeenkomst over pensioenen. Samen met ons lid/pensioenexpert Rob de Brouwer praten we u graag bij over de vele ontwikkelingen op dit gebied.

Om ook jongere mensen die studeren of werken in de gelegenheid te stellen een bijeenkomst bij te wonen hebben wij een avond gepland, dichtbij een station, dus ook goed bereikbaar met de trein. U bent welkom vanaf 18.30 uur. Wij ontvangen u met een kopje koffie of thee. Rob de Brouwer start zijn presentatie om 19.00 uur. Vervolgens is er ruim gelegenheid om vragen te stellen. Klik hier om u op te geven.

Adres: Boerke Mutsaers, Vijverlaan 2, Tilburg.

Handtekeningenactie rekenrente

KBO-Brabant, KBO-PCOB, PVGE, Stichting PensioenBehoud, Vereniging Pensioenverlies, Omroep MAX, 50PLUS, SP, PVV, FvD en DENK hebben het initiatief genomen voor een online handtekeningenactie. De actie roept het kabinet met klem op om een realistische rekenrente toe te passen. Pensioenfondsen maken al decennialang rendementen die gemiddeld tussen de 6 en 7 procent liggen. Maar bij het berekenen van de dekkingsgraad moeten ze net doen of ze amper 0,5 procent rendement halen.

Steunt u de actie en wilt u ook tekenen? Klik hier.

 

Bodemprocedure tegen Nederlandse Staat inzake Pensioenwet

Stichting PensioenBehoud en KBO-Brabant zijn een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat gestart. Deze procedure wordt financieel gesteund door de Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB (VVG-PGB), de Vereniging van Oud Hoogovens Medewerkers (VOHM), de Vereniging van Gepensioneerden van AkzoNobel (VGAN) en diverse andere verenigingen en particulieren.

Wilt u ook financieel bijdragen? Wij hebben hiervoor een gezamenlijke website (www.donatiepensioenprocedure.nl) aangemaakt en een rekening opengesteld.
Klik hier voor een verantwoording van de tot nu toe ontvangen gelden.

Brandbrief van veertig prominente Nederlanders

Veertig prominente Nederlanders stuurden op 13 oktober de fractievoorzitters van de Tweede Kamer een brandbrief/memo over de huidige rekenregels bij pensioenen. ‘Bijgaand treft u een memo aan dat ingaat op een onderdeel van de huidige problematiek van ons pensioenstelsel. Het memo beschrijft de feitelijke financiële ontwikkelingen bij onze pensioenfondsen en constateert dat deze aanzienlijk afwijken van de thans gehanteerde rekenregels. Willen we deze problemen oplossen dan moeten we bereid zijn om de rekensystematiek omtrent de pensioenen inhoudelijk opnieuw te bekijken, in het licht van het bestaande pensioencontract en zeker ook in het zicht van hervorming daarvan.’

Klik hier om de gehele inhoud van de brief te lezen op de opiniepagina van de Volkskrant.

 

Nuttige pensioeninformatie

Webinar pensioenen
KBO-Brabant heeft een webinar laten maken, waarin pensioenexpert Rob de Brouwer duidelijke uitleg geeft over ons pensioenstelsel en de politieke ondermijning ervan. Klik hier om het te zien.

Website Loon voor later
Op de website Loon voor Later van onze Koepel Gepensioneerden (voorheen KNVG/NVOG) worden interessante onderwerpen behandeld rond inkomen, pensioenen en zorg. Klik hier.

Website Pensioenfeiten
Pensioenfeiten is een initiatief van pensioenexpert Rob de Brouwer. Hij publiceert hier columns en artikelen die hij zelf of samen met anderen schrijft over de problemen van het Nederlandse pensioenstelsel. Klik hier.

Vereniging Pensioenverlies
De Vereniging Pensioenverlies heeft het voornemen om een procedure tegen de Nederlandse Staat te starten wegens de in de vorige eeuw ontnomen ABP-gelden. Als (gewezen) ABP-deelnemer of sympathisant kunt u lid worden. Klik hier voor de website van de Vereniging Pensioenverlies.

Aangifte tegen pensioenfondsen
Op 29 oktober 2019 heeft de heer Wouter Verwoerd bij het Openbaar Ministerie aangifte gedaan van het plegen van valsheid in geschrifte door de pensioenfondsen in Nederland. De fondsen houden zich volgens de heer Verwoerd niet aan de eis in de Pensioenwet om de marktwaarde van de technische voorzieningen (het bedrag dat ze nu opzij moeten zetten om later de toegekende pensioenaanspraken te kunnen betalen) te berekenen.

Klik hier voor de aangifte.