Pensioenen

Al langere tijd staat het besteedbaar inkomen van gepensioneerden onder druk. De AOW (de eerste pijler in ons pensioenstelsel) is indirect gefiscaliseerd en veel aanvullende pensioenen (de tweede pijler) worden al jaren niet geïndexeerd en dreigen zelfs gekort te worden. Allerlei belastingvoordelen voor werkenden zijn aan de neus van gepensioneerden voorbij gegaan en fiscale tegemoetkomingen voor ouderen zijn afgebouwd of afgeschaft. Maar de kosten voor levensonderhoud nemen wel toe, met name huur-, energie- en zorgkosten.

Wij zijn daarom bijzonder alert op alle ontwikkelingen rondom pensioenen. Hieronder houden wij u op de hoogte van onze activiteiten. Ook treft u een lijst aan van geselecteerde informatie.

Wilt u meer informatie? Bel ons
Voor meer informatie over al onze acties rondom pensioenen, kunt u contact opnemen met
KBO-Brabant. Bel ons op 073 – 644 40 66.

 

 

Bodemprocedure tegen Nederlandse Staat inzake Pensioenwet

Stichting PensioenBehoud en KBO-Brabant zijn een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat gestart. Deze procedure wordt financieel gesteund door de Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB (VVG-PGB), de Vereniging van Oud Hoogovens Medewerkers (VOHM), de Vereniging van Gepensioneerden van AkzoNobel (VGAN), de Vereniging De Nieuwe Ambtenaar (VDNA) en diverse andere verenigingen en particulieren.

Inmiddels heeft de eerste zitting plaats gevonden op vrijdag 27 november om 09.30 uur. Klik hier voor een verkorte video-weergave van deze zitting op YouTube.

Op 10 februari 2021 deed de rechter uitspraak. Op 9 maart besloten Stichting PensioenBehoud en KBO-Brabant in hoger beroep te gaan. Lees hier het persbericht van 9 maart.

Aparte website voor deze bodemprocedure
  • Wilt u ook financieel bijdragen? Wij hebben hiervoor een aparte websitepagina aangemaakt en een rekening opengesteld. Klik hier.
  • Klik hier voor een verantwoording van de tot nu toe ontvangen gelden.
  • Wilt u ons in het algemeen steunen bij onze belangenbehartiging voor senioren, word dan lid! Klik hier.

 

 

Brandbrief van veertig prominente Nederlanders

Veertig prominente Nederlanders stuurden op 13 oktober de fractievoorzitters van de Tweede Kamer een brandbrief/memo over de huidige rekenregels bij pensioenen. ‘Bijgaand treft u een memo aan dat ingaat op een onderdeel van de huidige problematiek van ons pensioenstelsel. Het memo beschrijft de feitelijke financiële ontwikkelingen bij onze pensioenfondsen en constateert dat deze aanzienlijk afwijken van de thans gehanteerde rekenregels. Willen we deze problemen oplossen dan moeten we bereid zijn om de rekensystematiek omtrent de pensioenen inhoudelijk opnieuw te bekijken, in het licht van het bestaande pensioencontract en zeker ook in het zicht van hervorming daarvan.’

Klik hier om de gehele inhoud van de brief te lezen op de opiniepagina van de Volkskrant.

 

 

Nuttige pensioeninformatie

 

Webinar pensioenen
KBO-Brabant heeft een webinar laten maken, waarin pensioenexpert Rob de Brouwer duidelijke uitleg geeft over ons pensioenstelsel en de politieke ondermijning ervan. Klik hier om het te zien. Van de laatste pensioenbijeenkomst in januari 2020 is ook een filmpje gemaakt. Klik hier.

 

Website Pensioenfeiten
Pensioenfeiten is een initiatief van pensioenexpert Rob de Brouwer. Hij publiceert hier columns en artikelen die hij zelf of samen met anderen schrijft over de problemen van het Nederlandse pensioenstelsel. Klik hier.

 

Overige interessante documenten
Het wetenschappelijk bureau van de SP besteedt in het februari 2020 nummer van Spanning aandacht aan het pensioenstelsel: ‘in dit nummer proberen we misverstanden, mythes en onduidelijkheden over ons pesnioenstelsel bloot te leggen en duidelijk te maken hoe ons pensioenstelsel in elkaar zit’.
Klik hier om deze editie te downloaden.