Pensioenen

Al langere tijd staat het besteedbaar inkomen van gepensioneerden onder druk. De AOW (de eerste pijler in ons pensioenstelsel) is indirect gefiscaliseerd en veel aanvullende pensioenen (de tweede pijler) worden al jaren niet geïndexeerd en dreigen zelfs gekort te worden. Allerlei belastingvoordelen voor werkenden zijn aan de neus van gepensioneerden voorbij gegaan en fiscale tegemoetkomingen voor ouderen zijn afgebouwd of afgeschaft. Maar de kosten voor levensonderhoud nemen wel toe, met name huur-, energie- en zorgkosten.

Wij zijn daarom bijzonder alert op alle ontwikkelingen rondom pensioenen. Hieronder houden wij u op de hoogte van onze activiteiten. Ook treft u een lijst aan van geselecteerde informatie.

Wilt u meer informatie? Bel ons
Voor meer informatie over al onze acties rondom pensioenen, kunt u contact opnemen met
KBO-Brabant. Bel ons op 073 – 644 40 66.

Bodemprocedure tegen Nederlandse Staat inzake Pensioenwet

Stichting PensioenBehoud en KBO-Brabant zijn een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat gestart. Deze procedure wordt financieel gesteund door de Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB (VVG-PGB), de Vereniging van Oud Hoogovens Medewerkers (VOHM), de Vereniging van Gepensioneerden van AkzoNobel (VGAN), de Vereniging De Nieuwe Ambtenaar (VDNA) en diverse andere verenigingen en particulieren.

Inmiddels heeft de eerste zitting plaats gevonden op vrijdag 27 november om 09.30 uur. Klik hier voor een verkorte video-weergave van deze zitting op YouTube.

Op 10 februari 2021 deed de rechter uitspraak. 

Op 9 maart besloten Stichting PensioenBehoud en KBO-Brabant in hoger beroep te gaan. Lees hier het persbericht van 9 maart.

Op 13 juli 2021 is door GMW Advocaten een Memorie van grieven verstuurd aan het gerechtshof Den Haag, landsadvocaat Pels Rijcken kwam daarop namens de Staat met een Memorie van antwoord op 20 september.

De mondelinge behandeling bij het Gerechtshof Den Haag was op donderdag 21 april 2022 om 9.30 uur. De zitting vond plaats voor drie rechters. Uitspraak volgt op 21 juni.

Een kort verslagje vindt u op onze Facebookpagina.  

Aparte website voor deze bodemprocedure
  • Wilt u ook financieel bijdragen? Wij hebben hiervoor een aparte websitepagina aangemaakt en een rekening opengesteld. Klik hier.
  • Klik hier voor een verantwoording van de tot nu toe ontvangen gelden.
  • Wilt u ons in het algemeen steunen bij onze belangenbehartiging voor senioren, word dan lid! Klik hier.

Petitie: Samen voor een eerlijk pensioen

Dit willen we bereiken, voor werkenden én voor gepensioneerden

Indexeren kan en moet
Onze pensioenfondsen barsten van het geld. Ze hebben meer dan 1.900 miljard euro in kas. Daarmee zijn we per hoofd van de bevolking het rijkste pensioenland ter wereld. Jaarlijks komt daar gemiddeld meer dan 100 miljard aan betaalde premies en rendement bij, terwijl er maar 32 miljard aan pensioenen wordt uitgekeerd. Het is dan ook onbegrijpelijk dat onze pensioenen niet meestijgen. Sterker nog: er wordt gedreigd met korten! Onacceptabel.

Het echte probleem is het bizarre beleid van de Nederlandse overheid om sinds 2007 extreme eisen, die eerder niet bestonden, aan onze fondsen te stellen. Andere EU landen stellen deze eisen ook niet aan hun fondsen. Dit beleid moet veranderen, zodat fondsen weer mogen indexeren. Want een niet geïndexeerd pensioen, ís geen goed pensioen!

Wel de kosten, dan ook graag de baten
Pensioenfondsen zijn niet open en eerlijk over hun hoge kosten van jaarlijks meer dan 8 miljard euro, zo blijkt ook uit recent onderzoek van de AFM. Deze kosten zijn onder meer voor het beheer van onze ingelegde pensioenpremies en het uitbetalen van hoge salarissen aan de bestuurders, tot soms wel 3x de Balkenende-norm. Dat komt  naar schatting neer op minstens € 1.000 per pensioendeelnemer per jaar. Dat bedrag betalen zowel werkenden als gepensioneerden, vanaf hun eerste werkdag tot hun laatste levensdag. Op je 75e verjaardag heb je dus minstens € 50.000 aan beheerkosten betaald. Dan is een pensioen dat jaarlijks in koopkracht achteruit gaat niet te verteren.

Ook voor fondsen geldt: Afspraak is afspraak, de fondsen hebben genoeg geld, dus fondsen moeten hun schulden aan ons eerlijk betalen!

Zeven belangenbehartigers met een achterban van een half miljoen Nederlanders gaan samenwerken om een vuist te maken tegen het pensioenbeleid van de overheid. KBO-Brabant is er een van. Lees ook ons nieuwsbericht: klik hier.

Tekent u de petitie ook?
Klik hier voor de website van Samen voor een eerlijk pensioen.
Klik hier voor de nieuwsbrieven.

 

Brandbrief van zestig prominente Nederlanders

Zestig prominente Nederlanders stuurden op 13 oktober de fractievoorzitters van de Tweede Kamer een brandbrief/memo over de huidige rekenregels bij pensioenen. ‘Bijgaand treft u een memo aan dat ingaat op een onderdeel van de huidige problematiek van ons pensioenstelsel. Het memo beschrijft de feitelijke financiële ontwikkelingen bij onze pensioenfondsen en constateert dat deze aanzienlijk afwijken van de thans gehanteerde rekenregels. Willen we deze problemen oplossen dan moeten we bereid zijn om de rekensystematiek omtrent de pensioenen inhoudelijk opnieuw te bekijken, in het licht van het bestaande pensioencontract en zeker ook in het zicht van hervorming daarvan.’

Klik hier om de gehele inhoud van de brief te lezen.

 

Nuttige pensioeninformatie

Webinar pensioenen
KBO-Brabant heeft een webinar laten maken, waarin pensioenexpert Rob de Brouwer duidelijke uitleg geeft over ons pensioenstelsel en de politieke ondermijning ervan. Klik hier om het te zien. Van de laatste pensioenbijeenkomst in januari 2020 is ook een filmpje gemaakt. Klik hier.

Website Pensioenfeiten
Pensioenfeiten is een initiatief van pensioenexpert Rob de Brouwer. Hij publiceert hier columns en artikelen die hij zelf of samen met anderen schrijft over de problemen van het Nederlandse pensioenstelsel. Klik hier.

Overige interessante documenten
Het wetenschappelijk bureau van de SP besteedt in het februari 2020 nummer van Spanning aandacht aan het pensioenstelsel: ‘in dit nummer proberen we misverstanden, mythes en onduidelijkheden over ons pensioenstelsel bloot te leggen en duidelijk te maken hoe ons pensioenstelsel in elkaar zit’.
Klik hier om deze editie te downloaden.